Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fördjupningsprojekt Biokemi

Skapad 2019-05-12 12:54 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Matris för fördjupningsprojekt i biokemi för Kemi 2.
Gymnasieskola

Matris för fördjupningsprojekt i biokemi

E
C
A
Kemins teorier och begrepp
Har en enkel genomgång av frågeställningen och andra relaterade frågor.
Har en utvecklad genomgång av frågeställningen och andra relaterade frågor. Redogörelsen är i viss mån anpassad till syfte och målgrupp.
Gör en välutvecklad genomgång av frågeställningen och andra relaterade frågor. Redogörelsen är fördjupad, men samtidigt pedagogisk och anpassad till syfte och målgrupp.
Kemins betydelse
I rapporten redogörs i någon mån hur frågeställningen relaterar till omvärlden, tex betydelse i kroppen eller koppling till aktuella samhällsproblem.
I rapporten redogörs för hur frågeställningen relaterar till omvärlden, tex betydelse i kroppen eller koppling till aktuella samhällsproblem.
Laborativt (om relevant)
Eleven arbetar på ett säkert sätt i den laborativa undersökningen. Experimentdata presenteras och utvärderas.
Eleven arbetar på ett säkert och relativt effektivt sätt i den laborativa undersökningen. Experimentdata presenteras och utvärderas på ett tydligt sätt.
Eleven arbetar på ett säkert, självständigt, och effektivt sätt i den laborativa undersökningen. Experimentdata presenteras och utvärderas på ett tydligt och fördjupat sätt.
Naturvetenskapligt skrivande och språk
Rapporten följer i viss mån mallen. Språket är i huvudsak naturvetenskapligt. Källförteckning finns.
Rapporten följer till största delen mallen. Språket är i huvudsak formellt och naturvetenskapligt. Källhänvisningar används och källförteckning finns.
Rapporten följer mallen och är skriven med ett lättläst, naturvetenskapligt språk. Eleven använder källor på ett bra sätt, med lämpliga hänvisningar i texten och ett bra urval av källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: