Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sexualitet och relationer åk 7 vt -19

Skapad 2019-05-12 16:17 i Forssaklackskolan Borlänge
Bedömningsmatris i biologi i åk 7 för arbetsområdet Sex och samlevnad.
Grundskola 7 – 9 Biologi

Matrisen bedömer visade kunskaper under arbetsområdet sex och samlevnad. Bedömningen innefattar elevens arbete vid diskussioner, ett skriftligt prov samt inlämningsuppgift.

Insats krävs
E
C
A
Begrepp
Förmågan att använda begrepp
  • Bi  E 9
Insats krävs. Formativ feedback ges muntligt på individnivå samt i elevens lärlogg på Unikum.
Använder och förstår några begrepp som tillhör området.
Använder och förstår de flesta begrepp som tillhör området.
Använder och visar på god förståelse för de begrepp som tillhör området.
Kunskaper
Modeller för att visa på samband som rör fortplantningsorganens byggnad och funktion
  • Bi  E 9
Insats krävs. Formativ feedback ges muntligt på individnivå samt i elevens lärlogg på Unikum.
Enkla samband .
Utvecklade samband.
Välutvecklade samband.
Resonemang
Resonera kring sexualitet.
  • Bi  E 9
Insats krävs. Formativ feedback ges muntligt på individnivå samt i elevens lärlogg på Unikum.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang kring samlevnad och sexualitet Enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring samlevnad och sexualitet. Utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring samlevnad och sexualitet. Välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Naturvetenskapliga upptäckter
Kunskaper om olika naturvetenskapliga upptäckter
  • Bi  E 9
Insats krävs. Formativ feedback ges muntligt på individnivå samt i elevens lärlogg på Unikum.
Ger exempel och beskriver någon upptäckt som fått betydelse för människans samlevnad.
Förklarar och visar på samband mellan några upptäckter som fått betydelse för människans samlevnad.
Förklarar hur några upptäckter som fått betydelse för människans samlevnad hänger ihop och bildar en helhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: