Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Analys av debattartikel

Skapad 2019-05-12 17:44 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola 2 Svenska som andraspråk
E
C
A
Analys och källhantering
Du kan översiktligt återge innehållet och dispositionen i artikeln samt dra enkla slutsatser utifrån det lästa, dvs. kring författarens argumentation eller attityd. Du tillämpar regler för citat- och referatteknik, dvs. du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
Du kan översiktligt återge innehållet och dispositionen samt viktiga detaljer i artikeln. Dessutom drar du relevanta slutsatser utifrån det lästa, dvs.kring författarens argumentation och attityder. Du bygger dina resonemang på exempel ur texten. Du tillämpar regler för citat- och referatteknik, dvs. du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
Du återger det huvudsakliga innehållet och dispositionen, viktiga detaljer samt underförstådda sammanhang i artikeln. Dessutom drar du relevanta och nyanserade slutsatser utifrån det lästa, dvs.kring författarens argumentation och attityder. Du bygger dina resonemang på väl valda exempel ur texten. Du tillämpar regler för citat- och referatteknik, dvs. du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
Disposition och sammanhang
Texten är sammanhängande och har en tydlig urskiljbar disposition, dvs. texten har rubrik, inledning, huvuddel och avslutning samt är logiskt styckeindelad.
Texten är sammanhängande och har en tydlig urskiljbar disposition, dvs. texten har rubrik, inledning, huvuddel och avslutning samt är logiskt styckeindelad. Texten är väldisponerad, dvs. textens delar är lagom långa i förhållande till varandra. Dessutom fungerar övergångar i och mellan stycken smidigt.
Texten är sammanhängande och har en tydlig urskiljbar disposition, dvs. texten har rubrik, inledning, huvuddel och avslutning samt är logiskt styckeindelad. Texten är väldisponerad, dvs. textens delar är lagom långa i förhållande till varandra. Dessutom fungerar övergångar i och mellan stycken smidigt.
Språk och stil
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall kommunikationen. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Du kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i din egen textproduktion.
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall kommunikationen. Språket är anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Du kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i din egen textproduktion.
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall kommunikationen. Språket är anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Du kan med säkerhet använda andras texter som mönster i din egen textproduktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: