Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gilla Matematik, bedömningsstöd (Skolverket) åk 1-6 Grundsärskola, Gruppuppgifter I,

Skapad 2019-05-13 13:07 i Nationella styrdokument - Unikum
Baserat på Bedömningsstöd "Gilla matematik" Gruppuppgifter för åk 1-6 utgivet av Skolverket 2017 . Bearbetat för användning i Unikum.
Grundsärskola 1 – 6 Matematik

Syftet med Gilla matematik är att främja en kontinuerlig och systematisk bedömning, uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsutveckling i matematik i grundsärskolans årskurs 1–6. Med hjälp av bedömningsstödet kan du som lärare se om en elev är i behov av extra anpassningar eller om en elev som har kommit längre i sin kunskapsutveckling är i behov av ytterligare stimulans. Kommentarer till det eleven visar görs i kommentarsfältet under matrisen.
Om aspekten inte testas på en nivå/ uppgift markeras det med (---)

Engagemang/självständighet

>>>
>>>
>>>
Tid
Engagemang /självständighet
Eleven visar INTRESSE för den matematiska aktiviteten
Eleven DELTAR i den matematiska aktiviteten
Eleven MEDVERKAR/ BIDRAR med lösningar i den matematiska aktiviteten
Pengar
Engagemang /självständighet
Eleven visar INTRESSE för den matematiska aktiviteten
Eleven DELTAR i den matematiska aktiviteten
Eleven MEDVERKAR/ BIDRAR med lösningar i den matematiska aktiviteten
Geometriska objekt
Engagemang /självständighet
Eleven visar INTRESSE för den matematiska aktiviteten
Eleven DELTAR i den matematiska aktiviteten
Eleven MEDVERKAR/ BIDRAR med lösningar i den matematiska aktiviteten
Geometriska mönster
Engagemang /självständighet
Eleven visar INTRESSE för den matematiska aktiviteten
Eleven DELTAR i den matematiska aktiviteten
Eleven MEDVERKAR/ BIDRAR med lösningar i den matematiska aktiviteten
Lägesord
Engagemang /självständighet
Eleven visar INTRESSE för den matematiska aktiviteten
Eleven DELTAR i den matematiska aktiviteten
Eleven MEDVERKAR/ BIDRAR med lösningar i den matematiska aktiviteten
Längd
Engagemang /självständighet
Eleven visar INTRESSE för den matematiska aktiviteten
Eleven DELTAR i den matematiska aktiviteten
Eleven MEDVERKAR/ BIDRAR med lösningar i den matematiska aktiviteten
Volym
Engagemang /självständighet
Eleven visar INTRESSE för den matematiska aktiviteten
Eleven DELTAR i den matematiska aktiviteten
Eleven MEDVERKAR/ BIDRAR med lösningar i den matematiska aktiviteten
Massa
Engagemang /självständighet
Eleven visar INTRESSE för den matematiska aktiviteten
Eleven DELTAR i den matematiska aktiviteten
Eleven MEDVERKAR/ BIDRAR med lösningar i den matematiska aktiviteten

Matematiska förmågor

>>>
>>>
>>>
Tid
Matematiska förmågor
Eleven reflekterar över vad som är rimligt
Eleven använder olika ord och begrepp, te.x. minuter, stund, torsdag
Pengar
Matematiska förmågor
Eleven använder någon metod för att växla och addera.
Eleven använder olika ord och begrepp, te.x. kronor, minst, växla
Eleven reflekterar över vad som är rimligt när det gäller pengar.
Geometriska objekt
Matematiska förmågor
Eleven använder en metod för att välja rätt objekt
Eleven använder olika ord och begrepp, t.ex. fyrhörning, triangel, hörn, sida.
---
Geometriska mönster
Matematiska förmågor
Eleven använder någon metod för att uppfatta och fortsätta ett mönster
Eleven använder olika begrepp t.ex. lika, olika, liten, stor
---
Lägesord
Matematiska förmågor
Eleven visar att han/hon känner till begreppen på , under, framför, bakom, bredvid, först, sist, i mitten
Eleven använde begreppenr på , under, framför, bakom, bredvid, först, sist, i mitten
---
Längd
Matematiska förmågor
Eleven använder någon metod för att jämföra och mäta längder
Eleven använder olika ord och begrepp, t.ex. hög, längre
---
Volym
Matematiska förmågor
Elever använder en metod för att jämföra och mäta volym
Eleven använder olika ord och begrepp t.ex. minst, mest, fullt
Eleven reflekterar över vad som är rimligt när det gäller volym
Massa
Matematiska förmågor
Elever använder en metod för att jämföra och mäta massa
Eleven använder olika ord och begrepp t.ex. tung, väger lika mycket
---
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: