Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärlek: resonerande text

Skapad 2019-05-13 16:06 i Kapareskolan E-H Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9

Läsa, skriva, jämföra och tolka.

E
C
A
Sammanfatta
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsaks samband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Jämföra
Eleven kan beskriva enkla skillnader och likheter mellan olika företeelser eller personer.
Eleven kan beskriva utvecklade skillnader och likheter mellan olika företeelser eller personer.
Eleven kan beskriva väl utvecklade skillnader och likheter mellan olika företeelser eller personer.
Skriva
Texten är i huvudsak sammanhängande och har en enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har en utvecklad textbindning.
Texten är sammanhängande och har en välutvecklad textbindning.
Texten har en struktur som passar en resonerande text tex att eleven har inledning och avslutning och att texten är indelad i stycken.
Texten är välstrukturerad genom tex konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar texten.
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en resonerande text.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad, tex genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad, tex genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: