Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Provmatris - Kemi

Skapad 2019-05-13 19:54 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
bedömningsmatris för provet på Organiskkemi
Grundskola 8 Kemi

Beskriva och förklara

E
C
A
B1
Du har grundläggande kunskaper om kemiska sammanhang och visar det gnom att ge exempel på och beskriva med viss användning av kemiska begrepp, modeller och teorier
Du har goda kunskaper om kemiska sammanhang och visar det gnom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om kemiska sammanhang och visar det gnom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier
B2
Du kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen
Du kan föra välutvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer och visar då på komplexa kemiska samband i naturen
B3
Du kan undersöka hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband.
Du kan undersöka hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband
Du kan undersöka hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband.
B4
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: