Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkunskap 1b - Matris för rapport om Kolhydrater

Skapad 2019-05-14 13:50 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Naturkunskap

Matris för vilka aspekter och kunskapskrav som din rapport på labben om olhydrater når upp till.

Matris för labben om kolhydrater

E
C
A
Aspekt 1 - Formalia, metod och resultat
Din rapport innehåller alla väsentliga delar (enligt den mall du har fått ut).
Din rapport innehåller alla väsentliga delar, allt är under rätt rubrik och det finns inget större att anmärka. Metoden är tydlig.
Din rapport innehåller alla väsentliga delar och det finns inget att anmärka på varken formalia, metod eller resultat.
Aspekt 2 - Bakgrund
Du har en bakgrund som hänger samman med din metod och syfte.
Du har en bakgrund som gör att metoden och syftet är går att förstå.
Du har en utförlig bakgrund som gör att metoden och syftet är lätt att förstå.
Aspekt 3 - Hypotes och slutsats
Du har en hypotes som du återkopplar till i din slutsats.
Du har backat upp din hypotes med någon källa och återkopplar tydligt till den i slutsatsen.
Du har formulerat en tydlig relevant hypotes på minst 2 av proverna. Hypotesen backas upp med källa. Du återkopplar tydligt till båda hypoteserna i slutsatsen.
Aspekt 4 - Källor och vetenskapligt språk
Språket i din rapport är OK och du har angett någon källa.
Din rapport är skriven på ett tillfredsställande vetenskapligt språk och du har angett dina källor på ett relativt tydligt sätt.
Din rapport är skriven på ett gott vetenskapligt språk och du har angett dina källor på ett tydligt sätt. Det finns inget att anmärka.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: