Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centralskolans Lärandematris: Förbränning åk 9 2019

Skapad 2019-05-15 08:26 i Centralskolan Falköping
LGR11, kunskapskrav biologi åk 9
Grundskola 7 – 9 Kemi

Från central innehåll Lgr-11:

Centralt innehåll Lgr-11:
•Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
•Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
•Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
•Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt •Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
•Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
•Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter Efter området ska du:
• känna till varför vissa ämnen är brandfarliga • veta vad som behövs för att en eld ska kunna uppstå • känna till hur man kan släcka en eld • kunna visa på sambandet mellan fotosyntes och cellandning • känna till hur förbränning kan leda till skador på miljön som växthuseffekt och försurning

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
Undersökningar och planeringar
Du kan genomföra olika undersökningar utifrån givna plan­eringar. Du kan också bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som går att följa.
Du kan genomföra olka undersökningar utifrån givna plan­eringar. Du kan också formulera enkla frågeställningar och planeringar som efter någon bearbetning går att följa.
Du kan genomföra olika undersökningar utifrån givna plan­eringar. Du kan också formulera enkla frågeställningar och planeringar som går att följa.
Använda utrustning
Du använder utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt..
Du använder utrustningen på ett säkert ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat av undersökning
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Förbättringar och felkällor
Du kan föra enkla resonemang om resultatet av undersökningen. Du kan också bidra till förslag som förbättrar undersökningen.
Du kan föra utvecklade resonemang om resultatet av undersökningen. Du kan också ge förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen
Du kan föra välutvecklade resonemang om resultatet av undersökningen. Du kan också ge förslag som kan förbättra undersökningen
2
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om området och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp,
Du har goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och gemensamt drag med god användning av kemins begrepp,
3
Påverkan på miljö och hållbar utveckling.
Du kan för enkla resonemangkring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan för utvecklade resonemangkring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några fördelar och begränsningar hos åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan för välutvecklade resonemangkring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv fördelar och begränsningar hos åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: