Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning reportage

Skapad 2019-05-15 10:34 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Bedömning Reportage
Gymnasieskola 1 Svenska

Här bedöms era reportage

--->
--->
--->
Texttyp, stil och form
Texten är till viss del anpassad till reportagets stil Läsaren kan förstå reportaget utan alltför stor ansträngning, även om språket på vissa ställen kan vara oklart.
Texten är anpassad till reportagets stil Det finns rubrik, ingress och brödtext. Det finns person- och miljöbeskrivningar och fakta på området presenteras Läsaren kan förstå reportaget eftersom språket är så tydligt och klart så att innehållet framgår.
Texten är väl anpassad till reportagets stil Det finns rubrik, ingress och brödtext. Person- och miljöbeskrivningar och fakta på området presenteras och det är bra balans mellan dem Det skapas en passande stämning för reportaget och läsaren har lätt att ta till sig innehållet och läsningen flyter bra eftersom språket är varierat och välformulerat.
Språk och disposition
Reportaget följer i huvudsak normerna för språkriktighet i meningsbyggnad, stavning och skiljetecken.
Reportaget följer i huvudsak normerna för språkriktighet i meningsbyggnad, stavning och skiljetecken och språket har varierade uttryckssätt och är ibland välformulerat Texten har tydlig struktur med varierade sammanhangssignaler och en rimlig styckeindelning
Reportaget följer i huvudsak normerna för språkriktighet i meningsbyggnad, stavning och skiljetecken och språket har en god variation av meningstyper, precisa uttryck och goda formuleringar. Texten har tydlig struktur med varierade sammanhangssignaler och en rimlig styckeindelning
Innehåll
Enkla sammanfattningar görs av intervjuer eller fakta Källorna används med viss säkerhet och intervjuer och fakta citeras eller refereras med rätt teknik
Sammanfattningar görs av intervjuer och fakta som lyfter fram och kopplar till huvudtanken med reportaget Källorna används med viss säkerhet och intervjuer och fakta citeras eller refereras med rätt teknik
Sammanfattningar görs av intervjuer och fakta som lyfter fram och kopplar till huvudtanken med reportaget och ger nya perspektiv Källorna används med säkerhet och intervjuer och fakta citeras eller refereras med rätt teknik
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: