Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No- Biologi

Skapad 2019-05-15 11:12 i Hålabäcksskolan A Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi har studerat *hur växter uppbyggd *hur de tillverka syre och socker *vilka egenskaper de har. * hur de kan identifieras i olika sorter och grupper. * har jobbat med dokumentation av undersökningarna. *hur Fotosyntes påverka miljön och människor samt ekologiska samband och vilken betydelse kunskap om detta har. *Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
Grundskola 6 Biologi

Detta kommer att bedömas:
Din förmåga att ¤ delta aktivt i diskussioner samt ge exempel på egna analyser och resonemang, ¤ på olika sätt använda grundläggande kunskaper, ¤ utföra undersökningar utifrån instruktioner, ¤ redovisa utförda undersökningar, ¤ ta till dig och använda nya kunskaper.

Bedömning av ditt arbetsinsats och kunskaper kring fotosyntes och växter

Nivå 1
Insats krävs
Nivå 2
E
Nivå 3
C
Ny nivå
A
Fakta och förståelse
Ska lära sig grund fakta i det avsnitt som vi har jobbat med under terminensgång
Har kunskap i och förståelse för ämnesområdet tillräckligt för att föra enkla resonemang.
Har tillräckliga kunskaper och förståelse för att dra egna slutsatser och föra resonemang.
Har tillräckliga kunskaper och förståelse och kan föra samtal och diskussioner framåt samt fördjupa och bredda dem.
Experimentellt
Ska lära sig att utföra enkla experiment genom att följa en instruktion.
Kan utföra enkla experiment genom att följa en instruktion. Göra en enkel redovisning av experimentet. Kan ställa en hypotes innan experimentet
Kan utföra olika typer av experiment enligt instruktioner samt föra enkla resonemang kring resultatet.
Kan korrekt utföra experiment, dra egna slutsatser samt utifrån resultatet vidare utveckla egna frågeställningar.
Dokumentation och Kommunikation
Skriva en enkel laborationsrapport.
Ska lära sig lyssna och delta i en diskussion samt redovisa kunskaper både muntligt och skriftligt.
Kan lyssna och delta i en diskussion.Kan komma med egna ideér och synpunkter som är relevanta i diskussionen. Kan redovisa kunskaper både muntligt och skriftligt.
Kan med egna ord muntligt eller skriftligt delge andra kunskaper eller ideér som för diskussionen vidare.Kan ställa en hypotes innan experimentet och redovisa resultatet någorlunda korrekt
Kan tillämpa tidigare erfarenheter och kunskaper på ett relevant sätt i nya diskussioner.Kan ställa en hypotes innan experimentet och redovisa resultatet klart och tydligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: