Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris för presentationsteknik

Skapad 2011-08-23 21:53 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Tullbroområdet Falkenberg
Grundskola F – 9 Svenska

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
disposition
Saknar "röd tråd" och hop-par fritt mellan olika saker.
Har en tanke och försöker hålla dig till den.
Har en tydlig "röd tråd" från början till slut
Väljer medvetet ordning så det ena naturligt länkar till det andra.
ögonkontakt
Läser innantill utan att se publiken.
Kommer ihåg att se på pu-bliken ibland.
Har stödord och mycket ögonkontakt.
Läser av publiken och anpassar framförandet därefter.
röst
Det är svårt för publiken att höra vad som sägs.
Inser att du inte hörs – och gör något åt det!
Talar högt och tydligt.
Utnyttjar röstens dynamik och har rätt andningsteknik.
ordval
"ekar" formuleringar ur en text du inte själv förstår
Använder ord du vet att pu-bliken förstår
Förklarar svåra ord och undviker onödiga mellan-ord (typ, ba, liksom).
Varierar ordvalet och finner hela tiden det exakta ordet
kroppsspråk
Rör dig så att publiken "inte hör" det som sägs.
Står stadig och samlad fast "knäna darrar".
Funderar över gester m m redan vid träning innan.
Använder effektfulla gester m m för att förstärka budskapet.
inledning
Inleder med "Jag har om..."
Fnderar på en inledning som kan fånga publiken.
Har en inledning som får publiken med på noterna.
Bjuder på en smart inledning som ingen glömmer.
avslutning
Efter några sekunder för-står alla att det är slut.
Säger: "Nu är det slut!"
Avrundar så alla förstår att det är en avslutning.
Avslutar med "knorr" som ingen glömmer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: