Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik & Evolution

Skapad 2019-05-16 21:02 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Biologi
Kunskaper
Använda biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och genetik och visar detta genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins modeller, begrepp och teorier.
Du har goda kunskaper om evolutionsteorin och genetik och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins modeller, begrepp och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och genetik och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins modeller, begrepp och teorier.
Resonemang
Resonemangsförmåga
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om sjukdom och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om sjukdom och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om sjukdom och ärftlighet och visar då på komplexa samband.
Ta ställning
Använda sina kunskaper i biologi för att kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
Du kan formulera ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussioner bemöter och framför du åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionen framåt.
Du kan formulera ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussioner bemöter och framför du åsikter och argument på ett sätt som för diskussionen framåt.
Du kan formulera ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussioner bemöter och framför du åsikter och argument på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: