Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ALGEBRA År 8.EKVATIONER.PROV maj Vt19

Skapad 2019-05-18 08:16 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Utvärdering av matematikprovet. Här bedömer jag kvalitén på lösningarna på de i provet ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på basnivå medan andra är mer komplicerade. Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna till betygsstegen E, C och A.
Grundskola 8 Matematik

Utvärdering av matematikprovet.
Här bedömer jag kvalitén på lösningarna på de i provet ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på basnivå medan andra är mer komplicerade. En del av uppgifterna bedöms utifrån tre olika aspekter.
- Begrepp - Problemlösning och metod - Kommunikation.
Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna i matrisen till betygsstegen E, C och A.

Begrepp (B)

Hur du kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Problemlösning och metoder (P)

Hur du väljer och använder lämpliga matematiska metoder och strategier för att göra beräkningar och lösa problem med hjälp av matematik, Hur du genomför procedurer och beräkningar. Hur du tolkar resultat och drar slutsatser. Hur du värdera valda strategier och metoder,

Kommunikation (K)

Kvaliteten på din redovisning. Hur du använder matematiska uttrycksformer (språk och representation). Hur du för och följer matematiska resonemang. Hur du argumenterar och redogör för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

PRÖVA OM ETT GIVET VÄRDE ÄR EN LÖSNING TILL EKVATIONEN

Begreppet
Inte gjort/Inte visat
Har någon förståelse för begreppet.
Har grundläggande förståelse för begreppet och kan beskriva det på ett relativt väl fungerande sätt.
Har förståelse för begreppet och kan beskriva det på ett väl fungerande sätt.
Problemlösning & metod
Inte gjort/Inte visat
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Kommunikationen
Inte gjort/Inte visat
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.

OBEKANT PÅ ENA SIDAN

Begreppet
[E]
Inte gjort/Inte visat
Har någon förståelse för begreppet.
Har grundläggande förståelse för begreppet och kan beskriva det på ett relativt väl fungerande sätt.
Har förståelse för begreppet och kan beskriva det på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen
Inte gjort/ Inte visat
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Kommunikationen
Inte gjort/Inte visat
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.

OBEKANT PÅ BÅDA SIDOR

Begreppet
Inte gjort/Inte visat
Har någon förståelse för begreppet.
Har grundläggande förståelse för begreppet och kan beskriva det på ett relativt väl fungerande sätt.
Har förståelse för begreppet och kan beskriva det på ett väl fungerande sätt.
Problemlösning och metod och metod
Inte gjort/Inte visat
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Kommunikationen
Inte gjort/ Inte visat
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.

EKVATIONER MED PARENTESER

Begreppet
Inte gjort/ Inte visat
Har någon förståelse för begreppet.
Har grundläggande förståelse för begreppet och kan beskriva det på ett relativt väl fungerande sätt.
Har förståelse för begreppet och kan beskriva det på ett väl fungerande sätt.
Problemlösning och metodblemlösning och metod
Inte gjort/ Inte visat
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Kommunikation
Inte gjort/ Inte visat
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.

TECKNA EKVATIONER

Begreppet
Inte gjort/ Inte visat
Har någon förståelse för begreppet.
Har grundläggande förståelse för begreppet och kan beskriva det på ett relativt väl fungerande sätt.
Har förståelse för begreppet och kan beskriva det på ett väl fungerande sätt.
Problemlösning och metod
Inte gjort/ Inte visat
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Kommunikation
Inte gjort/ Inte visat
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
......................................
...............................
...............................
...............................
...............................
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: