Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA 2: Skriftlig kommunikation (Skönlitteratur)

Skapad 2019-05-24 17:04 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Gymnasieskola Svenska som andraspråk

Matris SVA2: Skriftlig framställning

Skriftlig framställning

F
E
C
A
Innehåll och källhantering
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Eleven kan till viss del anpassa innehåll till situation och texttyp genom att t.ex. - översiktligt beskriva en aspekt av uppgiftens och textens innehåll. Beskrivningen ska bygga på hänvisningar till Bradburys romanutdrag. - dra en slutsats som delvis bygger på textreferat.
Eleven anpassar textens innehåll till situation och texttyp genom att t.ex. - beskriva en aspekt av uppgiftens och textens innehåll. Aspekten ska fånga in de viktigaste detaljerna och såväl uttalade som underförstådda idéer i den refererade källan. Beskrivningen ska ha ett tydligt fokus på uppgiftens innehåll. - dra en slutsats eller problematisera uppgiften som presenteras i ett utvecklat resonemang som är klart uttryckt och som i huvudsak bygger på textreferaten.
Eleven anpassar textens innehåll till situation och texttyp genom att t.ex. - beskriva en aspekt av uppgiftens och textens innehåll. Beskrivningen ska ge en utförlig bild. - dra en slutsats eller problematisera uppgiften som presenteras i ett nyanserat resonemang med tydligt fokus på texten och uppgiften.
Ny aspekt
- tillämpa regler för citat- och referatteknik.
- tillämpa regler för citat- och referatteknik. Citat och referattekniken ska i huvudsak fungera väl med t.ex. referatmarkörer.
- tillämpa regler för citat- och referatteknik. Citat och referattekniken ska i huvudsak fungera väl med t.ex. referatmarkörer.
Disposition och sammanhang
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Texten har en tydlig disposition med inledning och avslutning samt fungerande textbindning. Texten ska på ett rimligt sätt vara indelad i stycken.
Texten ska vara väldisponerad med en välfungerande inledning, avslutning och textbindning, samt en god balans mellan textens olika delar.
Texten ska vara väldisponerad med en välfungerande inledning, avslutning och textbindning, samt en god balans mellan textens olika delar.
Språk och stil
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Språket får endast i undantagsfall begränsa kommunikationen. Stilen är till viss del anpassat till ett resonemang.
Språket får endast i undantagsfall begränsa kommunikationen. Stilen är anpassat som ett resonemang.
Språket får inte begränsa kommunikationen. Språket är välformulerat med precision i ordval och uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: