Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Crime fiction novel

Skapad 2019-05-29 13:38 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Bedömningsmatris Engelska skriva. Förmågor: * uttrycka dig när du skriver * välja och använda metoder som gör att du blir förstådd * anpassa ditt språk till de som läser, till ditt budskap och till situationen.
Grundskola 7 – 9 Engelska

Bedömningsmatris Engelska: Skriva Du kommer att skriva olika slags texter under dina år i åk 7-9 och vi vill se hur du uttrycker dig och vilka metoder du använder för att göra dig förstådd. Du ska också kunna anpassa ditt skrivande så det passar den som ska läsa texten så den förstår den.

Bedömningsmatris Engelska: Skriva- Crime fiction

F
E
C
A
Struktur
Texten har för lite struktur. Innehållet blir svårförståeligt.
Texten har viss struktur, innehåller de tre efterfrågade delarna. (inledning, mitt, slut)
Texten har klar struktur. De tre delarna är väl behandlade. (inledning, mitt, slut)
Innehåll
Förmedlar ett innehåll som är för enkelt eller för kortfattat.
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat. Du har anpassat till den som ska läsa på ett ganska bra sätt.
Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel. Du har anpassat på ett bra sätt till den som ska läsa texten.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför. Anpassar texten till läsaren på ett mycket bra sätt.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är inte alltid korrekt. Ofta svensk ordföljd.
Meningsbyggnaden är till stor del korrekt men enkel.
Meningsbyggnaden är korrekt och har en strävan efter variation.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Grammatik
Texten är bara bitvis grammatisk korrekt. Stör läsningen.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör till viss del läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär
-ordförråd
Använder ett enkelt begränsat ordförråd.
Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Använder ett varierat ordförråd, till viss del anpassat till uppgiften.
Använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Skrivregler
Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Försök till styckeindelning.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Styckeindelning finns.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Styckeindelningen är genomtänkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: