👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5

Skapad 2019-05-29 15:27 i Gantofta skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Engelska

Förståelse

På god väg
Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Lyssna och förstå
Du kan förstå enkla instruktioner genom att ta hjälp av någon annan.
Du lyssnar och visar att du förstår väsentliga delar av innehållet i tydligt talad enkel engelska. Du
Du lyssnar och visar att du förstår även en del detaljer av innehållet i tydligt talad enkel engelska.
Läsa och förstå
Du kan läsa enkla, korta meningar med ord du känner till.
Du läser och visar att du förstår det mest väsentliga innehållet i enkla texter, genom att svara fåordigt eller med Yes/No på frågor om innehållet.
Du läser och visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar vissa detaljer i enkla texter, genom att svara med hela meningar på frågor om innehållet. Du anpassar till viss del ditt sätt att läsa efter typen av text.

Muntlig kommunikation

På god väg
Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Tala
Du använder helst enstaka ord när du ska tala. Du har svårt att formulera egna meningar fritt.
Du berättar enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du berättar och beskriver enkelt och relativt tydligt. Dina formuleringar är tydliga och du har ett relativt stort ordförråd. Ditt uttal är oftast korrekt.
Samtala
Du har svårt för att delta i ett samtal.
Du deltar i enkla samtal, t ex dialoger.
Du deltar i samtal och visar god vilja att prata.

Skriftlig kommunikation

På god väg
Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Översätta meningar från svenska till engelska.
Du kan översätta enstaka ord i meningarna.
Du kan översätta enkla meningar med ord som vi har tränat.
Du har stort ordförråd och god grammatik när du översätter enkla meningar.
Skriva fritt
Du har svårt att formulera dig fritt i skrift.
Du skriver enkelt och begripligt med välkända fraser och korta meningar.
Du skriver enkelt och relativt tydligt med en viss röd tråd. Stavning och grammatik är tillfredsställande i dina texter. Du försöker variera språket och använder dig av ett relativt stort ordförråd.

Kännedom om språkområde/realia

På god väg
Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Reflektera över livs-villkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
Du har svårt att förstå skillnader och likheter mellan traditioner i engelskspråkiga områden och Sverige.
Du berättar lite om någon tradition och levnadssätt samt gör enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Du berättar om några traditioner och levnadssätt samt gör mer utvecklade jämförelser med egna erfarenheter.