Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 4-6

Skapad 2019-05-30 20:55 i Katrinebergsskolan Mölndals Stad
Skriftligt omdöme i fysik.
Grundskola 4 – 6 Fysik

Elevens uppnådda kunskapsnivå markeras med grönt. Om ingen grön markering gjorts så betyder det att kunskapskravet ännu inte har behandlas i undervisningen eller ännu inte har bedömts.

Söka och använda naturvetenskaplig information

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ● använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
Insats krävs
Samtala och diskutera - energi
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem.
Samtala och diskutera - teknik
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör teknik genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör teknik genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör teknik genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem.
Samtala och diskutera - miljö
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör miljö genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör miljö genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör miljö genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem.
Samtala och diskutera - samhälle
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem.
Söka naturvetenskaplig information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda naturvetenskaplig information
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Systematiska undersökningar

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ● genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
Insats krävs
Genomföra undersökningar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Planera undersökningar
Eleven kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Förbättra undersökningar
Eleven kan bidra till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan ge förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan ge förslag som kan förbättra undersökningen
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Beskriva och förklara samband

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ● använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Insats krävs
Fysikaliska fenomen
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa...
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa...
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag...
Använda begrepp
...med viss användning av fysikens begrepp.
...med relativt god användning av fysikens begrepp.
...med god användning av fysikens begrepp
Elektriska kretsar
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Magneter
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Rörelser
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Ljud
enkla och till viss del underbyggda resonemang om ljud kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om ljud kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
välutvecklade och väl underbyggda resonemang om ljud kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Ljus
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Energi
Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Rymden
Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Naturvetenskapliga upptäckter
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors livsvillkor
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors livsvillkor.
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors livsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: