Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2019-05-31 08:53 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
→ → → → → →
→ → → → → →
→ → → → → →
Samhällsstrukturer
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du kan undersöka och beskriva hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop (samband) med varandra på ett enkelt sätt
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du kan undersöka och beskriva hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop (samband) med varandra på ett utvecklat sätt.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du kan undersöka och beskriva hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop (samband) med varandra på ett välutvecklat sätt.
Använda begrepp
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra
Påverka och påverkas
Du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkar varandra och beskriver på ett utvecklat sätt samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Du kan föra relativt välutvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkar varandra och beskriver på ett välutvecklat sätt samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
Du kan undersöka frågor om samhället ur olika perspektiv. Du diskuterar på ett enkelt sätt (samband) hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt. (Resonemang)
Du kan undersöka frågor om samhället ur olika perspektiv. Du diskuterar på ett utvecklat sätt (samband) hur de hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt. (Resonemang)
Du kan undersöka frågor om samhället ur olika perspektiv. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt (samband) hur de hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt. (Resonemang)
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Du kan diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om samhället (samhällsfrågor). Du byter mellan olika perspektiv på ett ganska bra sätt.
Du kan diskutera och värdera på ett utvecklat sätt vad olika människor tycker om samhället (samhällsfrågor). Du byter mellan olika perspektiv på ett bra sätt.
Du kan diskutera och värdera på ett välutvecklat sätt vad olika människor tycker om samhället (samhällsfrågor). Du byter mellan olika perspektiv på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: