Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Svenska A åk 7-9

Skapad 2019-06-05 10:03 i Klaraskolan Halmstad
Bedömningsmatris Svenska A åk 7-9 Klaraskolan
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Mål i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska A ska eleverna utveckla sin förmåga att:

1 formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 2 läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 3 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 4 urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 5 söka information och bearbeta den
6 välja och använda språkliga strategier

Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
F
E
C
A
2
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter ...
Men saknar flyt i läsningen
Med flyt
Med gott flyt
Med mycket gott flyt
2
Eleven kan välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag samt visa läsförståelse som är...
Otillräckligt för bedömning
grundläggande
god
mycket god
3
Eleven kan förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier på ett sätt som är...
Otillräckligt för bedömning
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
3, 4
Eleven kan anpassa till texttyp, språkliga normer och strukturer på ett sätt som är...
Otillräckligt för bedömning
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
2
Eleven kan göra sammanfattningar av olika texters innehåll som är ...
Otillräckliga för bedömning
enkla
utvecklade
välutvecklade
1
Eleven kan skriva olika slags texter samt skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar och berättargrepp som är ...
Otillräckliga för bedömning
enkla
utvecklade
välutvecklade
5
Eleven kan söka information samt förklara olika begrepp som är...
Otillräckliga för bedömning
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
1, 6
Eleven kan kombinera vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samt samtala om och diskutera varierande ämnen på ett sätt som är …
Otillräckligt för bedömning
enkelt
utvecklat
välutvecklat
1,6
Eleven kan använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd på ett sätt som är ...
Otillräckligt för bedömning
enkelt
utvecklat
välutvecklat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: