Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska 6: kapitel 8

Skapad 2019-06-07 19:56 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Resultat av kapiteltest till boken Genau 1, kapitel 8.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval

Resultat av kapiteltest till kapitel 8.

Hör- och läsförståelse

Läs- och hörförståelse är viktiga kunskapskrav inom moderna språk. Bedömningen görs enligt innehållet i kunskapskraven för dessa delar.
Nivå 0
Du har inte genomfört delen eller inte klarat av att nå lägsta godtagbara nivån.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hörförståelse
"Fussballspieler" Välja vilken information som passar till fem olika fotbollsspelare.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Läsförståelse
Besvara frågor om en sandslottstävling.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Ord, grammatik och fraser

Innehållet på delarna nedan är del av det centrala innehållet i moderna språk, men inget som har egna specifika kunskapskrav. Dock är de viktiga byggstenar för att läs- och hörförståelse, samt skriftlig och muntlig produktion och interaktion, ska kunna fungera.
Nivå 0
Du har inte genomfört delen eller inte klarat av att nå lägsta godtagbara nivån.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tilltal
Kunna avgöra om man får lov att säga "du" till personer, eller måste använda artighetsformen "Sie"
Den här delen verkar du fortfarande tycka är svår. Du behöver träna mycket mer.
Den här delen är du på god väg att behärska. Du behöver dock träna lite till.
Den här delen klarar du bra. Repetera gärna så du inte glömmer innehållet.
Månader
Kunna skriva namnen på de tolv månaderna på korrekt sätt (inklusive stor bokstav i början)
Den här delen verkar du fortfarande tycka är svår. Du behöver träna mycket mer.
Den här delen är du på god väg att behärska. Du behöver dock träna lite till.
Den här delen klarar du bra. Repetera gärna så du inte glömmer innehållet.
Siffror 0-100
Välja vilket är rätt sätt att säga några tal, samt själv skriva hur man säger några andra tal.
Den här delen verkar du fortfarande tycka är svår. Du behöver träna mycket mer.
Den här delen är du på god väg att behärska. Du behöver dock träna lite till.
Den här delen klarar du bra. Repetera gärna så du inte glömmer innehållet.
Verb
Vilken är rätt personböjd form av verbet "spielen", som passar in i meningen?
Den här delen verkar du fortfarande tycka är svår. Du behöver träna mycket mer.
Den här delen är du på god väg att behärska. Du behöver dock träna lite till.
Den här delen klarar du bra. Repetera gärna så du inte glömmer innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: