Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning efter arbete med värme åk 8 NOH04C

Skapad 2019-06-08 18:04 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 8

Det här är en bedömningen av de förmågor du har visat under arbetet vi har gjort om värme och energi i olika former. Du har både lämnat in en laborationsrapport och gjort ett muntligt prov.

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar i fysik.

E
C
A
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även...
... bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
...formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
...formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven utrustning på...
...ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
...ett säkert och ändamålsenligt sätt.
...ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då...
...enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
...utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier
...välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.

Förmågan att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

E
C
A
Eleven har...
...grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
...goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier
...mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier
Eleven kan föra...
...enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifi erbara fysikaliska samband.
...utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
...välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: