Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska ämnesmatris grundsärskola

Skapad 2019-06-11 09:56 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundsärskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
E
C
A
Muntligt
Samtal
Samtala om olika frågor genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor. Bidrar till att framföra egna åsikter och argument. Bidrar till att anpassa sitt språk till olika situationer och sammanhang.
Samtala om olika frågor genom att på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor. Framför egna åsikter och argument på ett delvis fungerande sätt. Anpassa delvis sitt språk till olika situationer och sammanhang.
Samtala om olika frågor genom att på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor. Framför egna väl underbyggda åsikter och argument. Anpassa sitt språk väl till olika situationer och sammanhang.
Muntligt
Presentation
Medverkar i att planera och genomföra muntliga presentationer. Medverkar till att välja och använda några verktyg och digitala medier.
Planerar och genomför muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt. Väljer och använder några verktyg och digitala medier på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Planerar och genomför muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt. Väljer och använder några verktyg och digitala medier på ett ändamålsenligt sätt.
Läsflyt och läsförståelse
Kan läsa med stöd av bilder. Visar läsförståelse genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet.
Kan med visst flyt läsa texter. Visar läsförståelse genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet på ett delvis relevant sätt.
Kan med flyt läsa texter. Visar läsförståelse genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet på ett relevant sätt.
Skriftligt
Medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter. Kan skriva flera meningar med tydligt innehåll. Bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte. Medverkar till att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler. Kan skriva med läslig handstil och på dator. Medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
Jämför och beskriver olika sorters texter på ett delvis fungerande sätt. Kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och viss anpassning till mottagare och syfte. Strukturerar texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler. Kan skriva med läslig handstil och på dator. Medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Jämför och beskriver olika sorters texter på ett väl fungerande sätt. Kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och god anpassning till mottagare och syfte. Strukturerar texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler. Kan skriva med läslig handstil och på dator. Medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
Tolkning
Bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av texter och filmer.
Kan föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av texter och filmer.
Kan föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av texter och filmer.
Källhantering
Medverka till att hämta information från olika källor och medier. Gör något eget övervägande vid resonemang om källans trovärdighet och relevans. Medverka i att söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
Kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från olika källor och medier. För enkla och delvis underbyggda resonemang om källans trovärdighet och relevans. Kan på ett delvis fungerande sätt söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
Kan på ett väl fungerande sätt hämta information från olika källor och medier. För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källans trovärdighet och relevans. Kan på ett välfungerande sätt söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: