Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Na 1b hela

Skapad 2019-06-12 10:41 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Bedömningsmatris för hel kursen
Gymnasieskola 1 – 3 Naturkunskap
F
E
C
A
Eleven kan _____ diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa ____ .
enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument.
utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument.
utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument.
Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger ____ argument för dessa.
enkla
välgrundade
välgrundade och nyanserade
Eleven kan _____ redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
samt underbygger diskussionen med _____ argument.
enkla
välgrundade
välgrundat och nyanserat
I samband med redogörelsen kan eleven _____ diskutera konsekvenser av olika livsstilar såväl för individens hälsa som för folkhälsan och miljön
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat.
samt underbygger diskussionen med enkla argument
enkla
välgrundade
välgrundade och nyanserade.
Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven ____ slutsatser och föreslår några handlingsalternativ
enkla
välgrundade
välgrundade och nyanserade.
samt ger ____ argument för dessa.
enkla
välgrundade
välgrundade och nyanserade.
Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör ___ för den.
översiktligt
utförligt
Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar ___ exempel på vilket sätt en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt.
översiktligt utifrån något
Utförligt utifrån några
Utförligt och nyanserat utifrån några
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: