Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation

Skapad 2019-06-12 11:53 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
Multiplikation 0- 10
Grundskola 1 – 3

Konkret mål:
Kunna räkna multiplikationstabell 0- 10 i huvudet.
Kunna förklara vad multiplikation står för.

Bedömning:
Du visar i en diagnos att du kan lösa uppgifter med multiplikationstabellerna 2,3,4,5 och 10 utan att tänka för länge.
Du visar genom att översätta ett uttryck som t.ex. 3 • 4 till en räknehändelse eller en bild som beskriver uppgiften.

Aktiviteter:
Repetera vad multiplikation står för.
Träna mycket hoppräkning.
Spela spel.
Visa multiplikation med bilder.

Begrepp:
multiplikation.
multiplicera.
faktor.
produkt.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förklara räknesättt
Förklara räknesätt
Kan berätta med vardagligt språk och kan visa med bilder hur du tänker. Använder konkreta bilder.
Kan berätta med grundläggande matematiska begrepp. Använder abstrakta bilder.
Uttrycker sig med ett tydligt matematiskt språk. Använder olika uttrycksätt.
Kan uttrycka sig på olika sätt och förstår hur de olika representationerna är kopplade till varandra.
Räknar i huvudet
Använder fingrar eller annat till hjälp för att räkna.
Räknar i huvudet men behöver lång tid att tänka.
Funderar över vilken strategi som är enklast och räknar sedan i huvudet
Räknar snabbt i huvudet. Upplever att man inte behöver tänka, det bara finns där.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: