👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wallbergsskolan Bedömningsstöd NO årskurs 5 (rev. 2021)

Skapad 2019-06-12 16:11 i Wallbergsskolan Grundskolor
Matris i NO år 5
Grundskola 4 NO (år 1-3) Biologi Kemi Fysik

NO - kemi, biologi, fysik

Centrala innehållet under årskurs 5:

Människokroppen

• Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
• Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
• Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
• Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Kemi 2

• Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
• Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Rymden

• Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
• Människan i rymden och användningen av satelliter.
• Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
• Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Kraft och rörelse

• Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Matrisen nedan beskriver de tre övergripande förmågorna som elever ska utveckla inom NO.

Förtydligande
arbetat med
godtagbar
mer än godtagbar
Använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ämnet.
Du samtalar om enkla frågor på ett sätt som för diskussionen framåt.
Du skapar texter, planscher, filmer mm. utifrån ämnet.
Du har ett kritiskt tänkande kring egna resultat, andras argument och olika informationskällor.
Genomföra systematiska undersökningar i ämnet
Du genomför undersökningar utifrån en planering och bidrar till att formulera förslag till frågeställningar och förbättringar
Du dokumenterar ditt arbete.
Du använder utrustning på ett säkert och fungerande sätt.
Använda begrepp, modeller och teorier inom ämnet för att beskriva och förklara samband.
Dina kunskaper i ämnet visar du genom
att förklara och beskriva,
att förklara och beskriva,
att visa på samband
att använda ämnets olika naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier

Studieteknik

  • Gr lgr11   kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • Gr lgr11   genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  • Gr lgr11   har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  • Gr lgr11   svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
På väg
Godtagbar
Högre än godtagbar
Arbetsinsats
Eleven arbetar korta stunder.
Eleven arbetar merparten av tiden.
Eleven arbetar hela tiden och utnyttjar tiden på ett bra sätt. Gör extrauppgifter ibland.
Eleven arbetar effektivt, gör ofta extrauppgifter och reflektera över vad som har gjorts.
Ansvarstagande
-aktiv på genomgångar -läxa och provförberedelser -följa planeringen, jobba på rätt nivå -ha rätt material -passa tider
Eleven tar under korta stunder ansvar för sitt eget lärande.
Eleven tar med visst stöd ansvar för sitt eget lärande.
Eleven tar ansvar för sitt eget lärande.
Eleven tar ansvar för sitt och gruppens lärande.
Samarbetsförmåga
Eleven arbetar helst enskilt.
Eleven kan till viss del arbeta i grupp.
Eleven kan arbeta tillsammans, diskutera och utvärdera gemensam kunskap.
Eleven kan under arbete delge och ta till sig kunskap från övriga gruppmedlemmar samt hjälpa andra att bli delaktiga.