Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa - bedömningsmatris Stenkulan 20/21

Skapad 2019-06-13 09:47 i Stenkulan Lerum
Grundskola 6 – 9 Idrott och hälsa
Process inte börjat
Process -
Process --
Process ---
Process ----
Process -----
Bollspel
Fotboll Volleyboll Basketboll Innebandy Handboll
Din process inom detta område är inte påbörjat.
Du anpassar dina rörelser till viss del inom bollspelsmomenten.
Du är på väg mot nästa process steg.
Du anpassar dina rörelser relativt väl inom bollspelsmomenten.
Du är på väg mot nästa process steg.
Du anpassar dina rörelse väl inom bollspelsmomenten.
Friidrott
Koordination Rörlighet Teknik Hopp styrka Spänst Kondition Teoretisk koppling
Din process inom detta område är inte påbörjat.
Du anpassar dina rörelser till viss del inom friidrottsmomenten.
Du är på väg mot nästa process steg.
Du anpassar dina rörelser relativt väl inom friidrottsmomenten.
Du är på väg mot nästa process steg.
Du anpassar dina rörelser väl inom friidrottsmomenten.
Dans
Rörelse till musik Taktkänsla Planering av dansuppvisning Traditionella och moderna danser
Din process inom detta område är inte påbörjat.
Inom dans och rörelse till musik anpassar du dina rörelser till viss del till takt, rytm och sammanhang.
Du är på väg mot nästa process steg.
Inom dans och rörelse till musik anpassar du dina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
Du är på väg mot nästa process steg.
Inom dans och rörelse till musik anpassar du dina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Simning
Simning 200 m. varav 50 m. i ryggläge
Din process inom detta område är inte påbörjat.
Du kan simma 200 m. varav 50 m. är i ryggläge.
Du kan simma 200 m. varav 50 m. är i ryggläge.
Du kan simma 200 m. varav 50 m. är i ryggläge.
Du kan simma 200 m. varav 50 m. är i ryggläge.
Du kan simma 200 m. varav 50 m. är i ryggläge.
Teori
Allemansrätten Skador och förebyggandet Kroppsideal och doping Träningslära Träningsplanering Utvärdering Reflektion kring fysisk aktivitet och hälsa
Din process inom detta område är inte påbörjat.
Du visar att du till viss del vet om och kan ta del av reflektioner, utvärderingar och samtalar kring din egen hälsa. Du visar att du till viss del förstår den teoretiska kunskapen kring olika idrotter och samhällets tillgång till hälsa.
Du är på väg mot nästa process steg.
Du visar att du relativt väl vet om och kan ta del av reflektioner, utvärderingar och samtalar kring din egen hälsa. Du visar att du relativt väl förstår den teoretiska kunskapen kring olika idrotter och samhällets tillgång till hälsa.
Du är på väg mot nästa process steg.
Du visar att du väl vet om och kan ta del av reflektioner, utvärderingar och samtalar kring din egen hälsa. Du visar att du väl förstår den teoretiska kunskapen kring olika idrotter och samhällets tillgång till hälsa.
Redskap/gymnastik
Mattor Plint Hög bom Låg bom Trampolin Ringar
Din process inom detta område är inte påbörjat.
Du anpassar dina rörelser och har utvecklat dig till viss del inom redskap/gymnastik aktiviteter.
Du är på väg mot nästa process steg.
Du anpassar dina rörelser och har utvecklat dig relativt väl inom redskap/gymnastik aktiviteter.
Du är på väg mot nästa process steg.
Du anpassar dina rörelser och har utvecklat dig väl inom redskap/gymnastik aktiviteter.
Styrketräning/kondition
Styrketräning Konditionsträning Mental träning Måluppställning Förbättringsförmåga
Din process inom detta område är inte påbörjat.
Du anpassar dina rörelser och har utvecklats till viss del inom styrketränings-/konditions aktiviteter.
Du är på väg mot nästa process steg.
Du anpassar dina rörelser och har utvecklats relativt väl inom styrketränings-/konditions aktiviteter.
Du är på väg mot nästa process steg.
Du anpassar dina rörelser och har utvecklats väl inom styrketränings-/konditions aktiviteter.
Lekar
Deltar i lekar Följer reglarna Tar del av gemenskapen Ha det roligt/kul Visar att du har förmåga att utvecklas
Din process inom detta område är inte påbörjat.
Du anpassar dina rörelser och visar att du till viss del kan delta i olika lekar.
Du är på väg mot nästa process steg.
Du anpassar dina rörelser och visar att du relativt väl kan delta i olika lekar.
Du är på väg mot nästa process steg.
Du anpassar dina rörelser och visar att du väl kan delta i olika lekar.
Orientering/friluftsliv
Orientera sig i kända och okända miljön Använder allemansrätten Friluftsaktiviteter Förståelse för friluftsliv Badvett och säkerhet vid vatten
Din process inom detta område är inte påbörjat.
Du anpassar dina rörelser och visar att du till viss del kan orientera dig i Kända och okända miljön samt är medveten om vad som gäller inom friluftsliv.
Du är på väg mot nästa process steg.
Du anpassar dina rörelser och visar att du relativt väl kan orientera dig i Kända och okända miljön samt är medveten om vad som gäller inom friluftsliv.
Du är på väg mot nästa process steg.
Du anpassar dina rörelser och visar att du väl kan orientera dig i Kända och okända miljön samt är medveten om vad som gäller inom friluftsliv.
Racketsport
Badminton Pingis Mini-tennis
Din process inom detta område är inte påbörjat.
Du anpassar dina rörelser och har utvecklat dig till viss del inom racketsports aktiviteter.
Du är på väg mot nästa process steg.
Du anpassar dina rörelser och har utvecklat dig relativt väl inom racketsports aktiviteter.
Du är på väg mot nästa process steg.
Du anpassar dina rörelser och har utvecklat dig väl inom racketsports aktiviteter.
Fair play/Respekt
Kamratskap Värderingar Respekt Ansvarstaganden Uppmärksamhet Den goda anda
Din process inom detta område är inte påbörjat.
Du visar att du till viss del tar ansvar för att höja kamratskap och den goda anda och att du till viss del visar rätt inställning till Fair Play/respekt momentet.
Du är på väg mot nästa process steg.
Du visar att du relativt väl tar ansvar för att höja kamratskap och den goda anda och att du relativt väl visar rätt inställning till Fair Play/respekt momentet.
Du är på väg mot nästa process steg.
Du visar att du väl tar ansvar för att höja kamratskap och den goda anda och att du väl visar rätt inställning till Fair Play/respekt momentet.
Aktivitet
Hur mycket deltager jag aktivt i undervisningen. Hur många procents aktivitet baseras min bedömning på.
Din aktivitetsnivå på lektionerna lägger på 0%. Det är detta bedömningsunderlag som lärarna har att bedöma utifrån.
Din aktivitetsnivå på lektionerna lägger mellan 1%-20%. Det är detta bedömningsunderlag som lärarna har att bedöma utifrån.
Din aktivitetsnivå på lektionerna lägger mellan 21%-40%. Det är detta bedömningsunderlag som lärarna har att bedöma utifrån.
Din aktivitetsnivå på lektionerna lägger mellan 41%-60%. Det är detta bedömningsunderlag som lärarna har att bedöma utifrån.
Din aktivitetsnivå på lektionerna lägger mellan 61%-80%. Det är detta bedömningsunderlag som lärarna har att bedöma utifrån.
Din aktivitetsnivå på lektionerna lägger mellan 81%-100%. Det är detta bedömningsunderlag som lärarna har att bedöma utifrån.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: