Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Karta, världsdelar och klimat

Skapad 2019-06-13 14:51 i Kronaskolan F-3 Ale
Grundskola F

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikativ förmåga
Namngeografi. Samtalar, diskuterar, motiverar och resonerar kring ämnet med fakta, beskrivningar och exempel.
Du har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och kan med viss säkerhet beskriva lägen och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och kan med viss säkerhet beskriva lägen och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har mycket kunskaper om världsdelarnas namngeografi och kan med viss säkerhet beskriva lägen och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Kommunikativ förmåga och analysförmåga
Samspel människa, samhälle och natur. Orsaker - konsekvenser, samband, jämförelser och "djupkunskaper"
Du har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Du har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Du har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vege- tation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Begreppslig förmåga
Ord och begrepp Användning av viktiga ord/begrepp.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Analysförmåga
Produktion, handel och konsumtion Orsaker - konsekvenser, samband, jämförelser "djupkunskaper"
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geo- grafiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resone- mang om hur dessa mönster ser ut.
Analysförmåga
Klimat och klimatförändringar. Orsaker - konsekvenser, samband, jämförelser "djupkunskaper"
Du beskriver få orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar och hur det påverkar människors levnadsvillkor, samhällen, natur och miljö i olika delar av världen.
Du beskriver flera orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar och hur det påverkar människors levnadsvillkor, samhällen, natur och miljö i olika delar av världen.
Du beskriver många orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar och hur det påverkar människors levnadsvillkor, samhällen, natur och miljö i olika delar av världen.
Informationshantering
Kart- och källanvändning
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt,
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt,
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: