Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska: skriftlig förmåga

Skapad 2019-06-14 14:15 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
I den här matrisen kan du se din progression i den skriftliga förmågan.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval Moderna språk - elevens val

Skriftlig förmåga i franska

En bit kvar
E
C
A
Begriplighet och tydlighet
Fyllighet och variation – olika exempel och perspektiv
Sammanhang och struktur
Anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Kommunikativa strategier – omformuleringar, förklaringar och förtydliganden
Flyt och ledighet
Omfång, variation, tydlighet och säkerhet – vokabulär, fraseologi och idiomatik – grammatiska strukturer, verbhantering, adjektivböjning – meningsbyggnad – stavning och interpunktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: