Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LIU Fotboll åk 1, Idrott och hälsa 1 — specialisering

Skapad 2019-06-17 14:35 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 1 Idrott och hälsa

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Regler, tekniker och taktik inom vald idrott.

  • Planering, genomförande och analys av träningsprogram för vald idrott.

  • Hur vald idrott utvecklar den kroppsliga förmågan.

  • Vald idrott ur ett hälsoperspektiv.

  • Vald idrotts organisation och historia.

  • Organisation av barnverksamhet inom vald idrott.

  • Kulturella och sociala aspekter på vald idrott.

  • Etik och moral i förhållande till vald idrott.

E
C
A
Spelet Fotboll
Fotbollsaktioner och spelförståelse i praktiken
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra vald idrott i enlighet med dess regler, teknik och taktik.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra vald idrott i enlighet med dess regler, teknik och taktik.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra vald idrott i enlighet med dess regler, teknik och taktik.
Spelet Fotboll
Spelförståelse och beskrivning utav spelet Uppgift: -Fotbollsprov -Spelaranalys utifrån match
I samband med detta kan eleven översiktligt beskriva idrottens uppbyggnad och karaktär samt vilka krav utövandet av idrotten ställer på den kroppsliga förmågan.
I samband med detta kan eleven utförligt beskriva idrottens uppbyggnad och karaktär samt vilka krav utövandet av idrotten ställer på den kroppsliga förmågan.
I samband med detta kan eleven utförligt och nyanserat beskriva idrottens uppbyggnad och karaktär samt vilka krav utövandet av idrotten ställer på den kroppsliga förmågan.
Spelet Fotboll
Fotbollens psykologi och fysiologi Uppgift: -Förberedelseträning -Fotbollspsykologi
Eleven kan översiktligt beskriva riskfaktorer i samband med träningen och idrottsutövningen. I utövandet av sin idrott visar eleven hänsyn till sin egen och andras säkerhet.
Eleven kan utförligt beskriva riskfaktorer i samband med träningen och idrottsutövningen samt anpassa träning och idrottsutövande för att minimera dem. I utövandet av sin idrott visar eleven hänsyn till sin egen och andras säkerhet.
Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva riskfaktorer i samband med träningen och idrottsutövningen samt anpassa träning och idrottsutövande för att minimera dem. I utövandet av sin idrott visar eleven hänsyn till sin egen och andras säkerhet.
Spelet Fotboll
Vara din egen tränare Uppgift: -Positionsanpassad egen träning
På denna grund kan eleven med viss säkerhet bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig, teknisk och taktisk förmåga och kan i samråd med handledare planera program för regelbunden träning samt aktivt ta ansvar för att genomföra dessa. Dessutom kan eleven med enkla omdömen värdera resultatet av sin träning.
På denna grund kan eleven med viss säkerhet bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig, teknisk och taktisk förmåga och efter samråd med handledare planera program för regelbunden träning samt aktivt ta ansvar för att genomföra dessa. Dessutom kan eleven med nyanserade omdömen värdera resultatet av sin träning.
På denna grund kan eleven med säkerhet bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig, teknisk och taktisk förmåga och efter samråd med handledare planera program för regelbunden träning samt aktivt ta ansvar för att genomföra dessa Dessutom kan eleven med nyanserade omdömen värdera resultatet av sin träning i relation till träningsmetodernas teori.
Fotbollens fysiologi
Uppgift: -Kunskap om fotbollsfys i gymmet samt på planen.
Eleven kan översiktligt diskutera vald idrotts betydelse för utveckling av kroppslig förmåga, hälsa och välbefinnande.
Eleven kan utförligt diskutera vald idrotts betydelse för utveckling av kroppslig förmåga, hälsa och välbefinnande.
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera vald idrotts betydelse för utveckling av kroppslig förmåga, hälsa och välbefinnande.
Träningspass för barn
Uppgift: -Skapa ett träningspass för barn
Eleven kan i samråd med handledare planera, organisera och utvärdera enkla verksamheter för barn och ungdomar inom vald idrott.
Eleven kan efter samråd med handledare planera, organisera och utvärdera anpassade verksamheter för barn och ungdomar inom vald idrott.
Eleven kan efter samråd med handledare planera, organisera och utvärdera anpassade verksamheter för barn och ungdomar inom vald idrott.
Fotboll i samhället
Uppgifter: -Fotbollen i samhället
Eleven kan översiktligt diskutera sociala och kulturella aspekter på vald idrott samt frågor om könsmönster, kroppsideal och etik som är relevanta för den valda idrotten.
Eleven kan utförligt diskutera sociala och kulturella aspekter på vald idrott samt frågor om könsmönster, kroppsideal och etik som är relevanta för den valda idrotten.
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera sociala och kulturella aspekter på vald idrott samt utförligt och nyanserat frågor om könsmönster, kroppsideal och etik som är relevanta för den valda idrotten.
Spelet Fotboll
Samråd och samverkan på och utanför planen samt din spelförståelse.
När eleven samråder med handledare kan hon eller han med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare kan hon eller han med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare kan hon eller han med säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: