Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wallbergsskolan Bedömningsstöd Matematik årskurs 4 (rev. 2019)

Skapad 2019-06-17 14:48 i Wallbergsskolan Grundskolor
Bedömningsmatris Matematik årskurs 4 (rev. aug 2019)
Grundskola 4 Matematik

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (problemlösning)
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (begrepp)
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (metod)
  • föra och följa matematiska resonemang, och (resonemang)
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (kommunikation)

När rutan "har arbetat med" är ifylld har vi i skolan arbetat med innehållet i respektive kapitel.

Kapitel 1 - prov

Taluppfattning, problemlösning Du kommer att utveckla kunskaper om: - positionssystemet 0-10000 - additions- och subtraktionstabellerna - att storleksordna tal - olika problemlösningsmetoder
arbetat med
gjort prov (summativ bedömning)
godtagbar
högre än godtagbar
Problemlösning
5,6,7,8
8
Begrepp
1,2,3,4
3c

Kapitel 2 - prov

Geometriska objekt, längd, omkrets Du kommer att utveckla kunskaper om: - att namnge, konstruera och beskriva geom. objekt - att jämföra, uppskatta, mäta längd - att omvandla längdenheter, - att mäta och veräkna omkrets
Begrepp
4
(bedöms ej denna gången)
Metod
2,33,5,6,7,8b
2d
Kommunikation & Resonemang
1,8a
1

Kapitel 3 - prov

Addition och subtraktion Du kommer att utveckla kunskaper om: - olika metoder för att addera tal inom talområdet 0-1000 - olika metoder för att subtrahera tal inom talområdet 0-1000 - samband mellan addition och subtraktion
Problemlösning
6
6
Begrepp
3,4,5
(bedöms ej denna gången)
Metod
1,2
(bedöms ej denna gången)

Kapitel 4 - prov

Multiplikation och division Du kommer att utveckla kunskaper om: - multiplikations- och divisionstabellerna - att multiplicera och dividera med 10 och 100 - samband mellan multiplikation och division
Begrepp
2b, 3b, 4, 5a, 5b
4
Metod
1a-1d, 3a,6a-d,7a-c
7c
Kommunikation & Resonemang
2a,3c
(bedöms ej denna gången)

Kapitel 5 - prov

Almanacka, klockan, tidsskillnad Du kommer att utveckla kunskaper om: - hur du avläser och skriver datum - att jämföra, uppskatta och mäta tid - att omvandla tidsenheter - hur du avläser och skriver klockslag - att beräkna tidsskillnad
Problemlösning
8
8
Begrepp
1a-c,3a-g, 4
(bedöms ej denna gången)
Metod
6a-c,7
(bedöms ej denna gången)
Kommunikation & Resonemang
2, 5a-c
2

Kapitel 6 - prov

Taluppfattning, addition och subtraktion Du kommer att utveckla kunskaper om: - positionssystemet inom talområdet 0-1 000 000 - att addera och subtrahera tal inom talområdet 0-10000 - att redovisa textuppgifter - att använda miniräknare
Problemlösning
7
7,8
Begrepp
1a,1b,2a,2b,3a,3b,4,5
4,5
Metod
6a-c
(bedöms ej denna gången)

Kapitel 7 - prov

Skala, vinklar och area Du kommer att utveckla kunskaper om: - skala, förstoringar och förminskningar - räta, spetsiga och trubbiga vinklar - att jämföra, uppskatta och beräkna vinklar - att jämföra och uppskatta area - att mäta och beräkna area
Problemlösning
3,10
3
Begrepp
1a-d, 4a-b, 5a-b, 6
(bedöms ej denna gången)
Metod
7,8,9
(bedöms ej denna gången)
Kommunikation & Resonemang
2
2

Kapitel 8 - prov

Tabeller, diagram och lägesmått Du kommer att utveckla kunskaper om: - att göra enkla tabeller - att tolka enkla tabeller - att tolka enkla stapel- och linjediagram - lägesmåtten medelvärde och median
Problemlösning
2a-e, 3b-e, 4b, 4c, 4d
(bedöms ej denna gången)
Begrepp
3a, 4a
(bedöms ej denna gången)
Metod
1, 5a, 5b
6

Kapitel 9 - prov

Multiplikation och Division Du kommer att utveckla kunskaper om: - att multiplicera och dividera med tiotal, hundratal och tusental - multiplikation omed två-, tre- och fyrsiffriga tal - kort division
Begrepp
3
3
Metod
1a-d, 2a-d, 4a-c, 5a-c, 6a-c, 7a-c, 8a-c, 9a-c, 10, 11
10,11

Kapitel 10 - prov

Geometriska objekt, massa och volym Du kommer att utveckla kunskaper om: - att namnge och beskriva tredimensionella geom. objekt - att jämföra, uppskatta och mäta massa - att enhetsomvandla massa - att jämföra, uppskatta och mäta volym - att enhetsomvandla volym
Problemlösning
8
8
Begrepp
1a-c, 3a-c, 4a-d, 6,7a-f
(bedöms ej denna gången)
Metod
5a
5b
Kommunikation & Resonemang
2a, 2b
2a, 2b

Studieteknik - Skolans mål är att varje elev (punkt 1-3):

  • Gr lgr11   kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • Gr lgr11   genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  • Gr lgr11   har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  • Gr lgr11   svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
På väg
Godtagbar
Högre än godtagbar
Arbetsinsats
Eleven arbetar korta stunder.
Eleven arbetar merparten av tiden.
Eleven arbetar hela tiden och utnyttjar tiden på ett godtagbar sätt. Gör extrauppgifter ibland.
Eleven arbetar effektivt, gör ofta extrauppgifter. Reflektera över vad som har gjorts.
Ansvarstagande
-aktiv på genomgångar -läxa och provförberedelser -följa planeringen, jobba på rätt nivå -ha rätt material -passa tider
Eleven tar under korta stunder ansvar för sitt eget lärande.
Eleven tar med visst stöd ansvar för sitt eget lärande.
Eleven tar ansvar för sitt eget lärande.
Eleven tar ansvar för sitt och gruppens lärande.
Samarbetsförmåga
Eleven arbetar helst enskilt.
Eleven kan till viss del arbeta i grupp.
Eleven kan arbeta tillsammans, diskutera och utvärdera gemensam kunskap.
Eleven kan under arbete delge och ta till sig kunskap från övriga gruppmedlemmar samt hjälpa andra att bli delaktiga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: