Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO centralt innehåll 1-3 no nätverket

Skapad 2019-06-18 08:34 i Uppsävjaskolan Uppsala
Kunskapskraven för NO i åk 1-3, nedbrutna till ämnesområden årskursvis.
Grundskola 1 – 3 Kemi NO (år 1-3) Biologi Fysik

Matrisen visar det du ska kunna när du lämnar åk3.
Matrisen är uppdelad i samma områden som det centrala innehållet. De kunskapskrav som finns är angivna till vänster och det som du bedöms på finns angivet i rutorna till höger.

Centralt innehåll
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Året runt i naturen, ÅK1
 • Bi   3
 • Bi   3
 • Bi   3
Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
Eleven kan med mycket stöd beskriva och har svårt att ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven med mycket stöd om förändringar i naturen och har svårt att ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Eleven kan beskriva och ge fler exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger fler exempel på livscykler hos flera djur och växter.
Material och ämnen, ÅK 1
 • Bi   3
 • Bi   3
Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskapernautseende [...] Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
Eleven kan med mycket stöd beskriver vad några olika föremål är [...]och hur de kan sorteras
Eleven beskriver vad några olika föremål är [...]och hur de kan sorteras
Eleven beskriver vad flera olika föremål är [...]och hur de kan sorteras
Kropp och hälsa, ÅK 2
 • Bi   3
Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. Människans kroppsdelar, deras namn och funktion. Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
Eleven berättar [...] med mycket stöd om några av människans kroppsdelar och sinnen, och hat svårt att ge exempel på några faktorer som påverkar människors hälsa.
Eleven berättar [...] om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Eleven berättar [...] om flera av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar flera faktorer som påverkar människors hälsa.
Året runt i naturen, ÅK 2
 • Bi   3
 • Bi   3
 • Bi   3
Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Eleven kan med mycket stöd visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Eleven kan visa och beskriva i text och bild hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Året runt i naturen, ÅK 3
 • Bi   3
Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
[...]beskriver med mycket stöd och ger få exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
[...]beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
[...]beskriver och ger fler exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Material och ämnen, ÅK 3
 • Bi   3
Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning. Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
Eleven kan med mycket stöd [...] ge exempel på egenskaper hos vatten [...] och med mycket stöd relatera till egna iakttagelser.
Eleven kan [...] ge exempel på egenskaper hos vatten [...] och relatera till egna iakttagelser.
Eleven kan [...] ge fler exempel på egenskaper hos vatten [...] och relatera till egna iakttagelser.
Material och ämnen, ÅK 3
 • Bi   3
Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
Eleven kan med stöd [...] ge exempel på egenskaper hos luft och med mycket stöd relatera till egna iakttagelser.
Eleven kan [...] ge exempel på egenskaper hos luft och relatera till egna iakttagelser.
Eleven kan [...] ge flera exempel på egenskaper hos luft och relatera till egna iakttagelser.
Material och ämnen, ÅK 3
 • Bi   3
Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
Eleven kan med mycket stöd sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt med hjälp separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
Eleven kan sortera flera föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
Kraft och rörelse, ÅK 3
 • Bi   3
Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor. Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
Eleven kan med mycket stöd samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Eleven kan på ett mer utvecklande sätt samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Året runt i naturen, ÅK 3
 • Bi   3
 • Bi   3
 • Bi   3
Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
Eleven [...] ger med mycket stöd exempel på kopplingar mellan [...] enkla näringskedjor
Eleven [...] ger exempel på kopplingar mellan [...] enkla näringskedjor
Eleven [...] ger fler exempel på kopplingar mellan [...] enkla näringskedjor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: