Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 3 PM med språkhistoria

Skapad 2019-06-18 15:14 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Svenska 3 PM 2 med språkhistoria
Gymnasieskola Svenska
=>
E
=>
C
=>
A
Vetenskaplighet
-
-
-
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter.
Disposition
PM:et är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
PM:et är sammanhängande och väldisponerade.
PM:et är sammanhängande och väldisponerade
Slutsatser
-
Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Eleven behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Referatteknik
-
-
-
Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Anpassning
Pm:et är dessutom till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
PM:et är anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
PM:et är dessutom väl anpassat till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Språk
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat.
Språkhistoria
Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: