Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 3 Litterär analys Fröken Julie

Skapad 2019-06-18 15:17 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Svenska 3 Litterär analys
Gymnasieskola Svenska

Disposition och vetenskaplighet

=>
E
=>
C
=>
A
Vetenskaplighet
-
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter.-
Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra texter.
Disposition
Analysen är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Analysen är sammanhängande och väldisponerade.
-
Källor
Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Eleven behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Språkriktighet
Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
-
-
Anpassning
Analysen är dessutom till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Analysen är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Analysen är dessutom väl anpassad till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Språk
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat.
Analys
Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap.
Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap.
Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv.
Litteraturvetenskapliga begrepp
I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: