Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska 5 ORAL

Skapad 2019-06-18 16:24 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Franska 5 ORAL
Gymnasieskola Moderna Språk - Franska
=>
E
=>
C
=>
A
Språk
I muntliga framställningar i olika genrer formulerar du dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer formulerar du dig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat.
I muntliga framställningar i olika genrer formulerar du dig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat.
Interaktion
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker du dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker du dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder du fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker du dig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder du väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Anpassning
Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av egna framställningar.
Strategier
Du väljer och använder med viss säkerhet strategier för att tillgodogöra dig och kritiskt granska innehållet i (…) skrivet språk.
Eleven väljer och använder med viss säkerhet strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talat och skrivet språk.
Eleven väljer och använder med säkerhet strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talat och skrivet språk.
Innehåll
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade och nyanserade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: