Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 2 Analys

Skapad 2019-06-18 16:28 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Svenska 2 Analys
Gymnasieskola Svenska
=>
E
=>
C
=>
A
Disposition
Du skriver med utgångspunkt i det utredande (…) texter som är samman-hängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Du samlar, sovrar och sammanställer med viss säkerhet information från olika källor och skriver med utgångspunkt i det utredande (…) texter som är sammanhängande, väldisponerade och som ger ett nytt perspektiv på det lästa.
Du samlar, sovrar och sammanställer med säkerhet information från olika källor och skriver med utgångspunkt i det utredande (…) texter som är sammanhängande och väldisponerade. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa.
Språk
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Citat
Du tillämpar regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Du tillämpar regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språk-riktighet.
Du tillämpar regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Anpassning
Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Slutsatser
-
Dessutom resonerar och drar du slutsatser utifrån dina resonemang.
Dessutom resonerar och drar du välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån dina resonemang.
Stil och innehåll
Du diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk.
Du diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Du diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Idéströmningar
Du ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället
Du ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Du ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: