Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 2 Debattinlägg

Skapad 2019-06-18 16:56 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Svenska 2 Debattinlägg
Gymnasieskola
=>
E
=>
C
=>
A
Disposition
Du samlar, sovrar och sammanställer med viss säkerhet information från olika källor och skriver med utgångspunkt i det utredande (…) texter som är samman-hängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Du samlar, sovrar och sammanställer med viss säkerhet information från olika källor och skriver med utgångspunkt i det (…) texter som är sammanhängande, väldisponerade och som ger ett nytt perspektiv på det lästa.
Du samlar, sovrar och sammanställer med säkerhet information från olika källor och skriver med utgångspunkt i det utredande (…) texter som är sammanhängande och väldisponerade.
Slutsatser
-
Dessutom resonerar och drar du slutsatser utifrån dina resonemang.
Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar du väl-grundade och nyanserade slutsatser utifrån dina resonemang.
Tes
I skriftlig (…) argumentation formulerar eleven en tes och ger välgrundade argument till stöd för den.
I skriftlig (…) argumentation formulerar eleven en tes, håller sig konsekvent till den och ger välgrundade argument till stöd för den.
I skriftlig (…) argumentation formulerar eleven en tes, håller sig konsekvent till den och ger välgrundade argument till stöd för den. Dessutom bemöter eleven på ett relevant sätt tänkta motargument.
Anpassning
Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Citat
Du tillämpar regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Du tillämpar regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Du tillämpar regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Språk
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: