Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, bedömningsmatris åk 3

Skapad 2019-06-19 16:27 i Frennarps byskola Halmstad
En bedömningsmatris i engelska åk 3
Grundskola 1 – 3 Engelska

En bedömningsmatris i engelska åk 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
LÄSA
Kan läsa och förstå välkända ord kopplade till bilder, t ex boy, dog, car.
Kan läsa och förstå välkända ord utan bildstöd
Kan läsa och förstå enstaka välkända enkla meningar ("It is a cat")
Kan läsa och förstå enkla instruktioner (t ex Colour the numbers) och enkla texter.
LYSSNA
Förstår kända enkla ord med stöd av t ex kroppsspråk.
Förstår kända enkla ord och fraser med stöd av t ex kroppsspråk.
Förstår kända enkla ord och fraser, t ex "How are you", "Sit down", "My name is...")
Förstår enkla, korta instruktioner och samtal som handlar om något eleven känner till.
TALA
Säger enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Deltar i sång rim och ramsor.
Utifrån mycket kända situationer som eleven har varit med om tidigare använder eleven enkla ord och meningar som han/hon har övat in
Eleven deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor i situationer han/hon varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t ex "What is your name? My name is...".
Eleven använder kända ord, fraser och meningar och sätter samman dem till ett sammanhängande budskap.
SKRIVA
Eleven kan skriva av kända enkla ord kopplade till bilder.
Eleven skriver själv kända enkla ord kopplade till bilder.
Eleven skriver kända, enkla ord och meningar kopplat till bilder, t ex "boy", "This is a cat".
Eleven skriver enkla texter med hjälp av kända ord eller enkla meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: