Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hitta matematiken - Kartläggningsmaterial Förskoleklass (Skolverket, 2019)

Skapad 2019-07-01 10:58 i Nationella styrdokument - Unikum
Baserat på Hitta Matematiken, utgivet av Skolverket 2019. Bearbetat för användning i Unikum. Kartläggningen är obligatorisk att använda på höstterminen i förskoleklass. Med hjälp av Hitta Matematiken kan du som undervisar i förskoleklass under höstterminen tidigt identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som sen ska uppnås i åk 3 i grundskolan. Du ska också kunna få syn på elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar.
Grundskola F Matematik

Denna matris är ej synlig för elev och vårdnadshavare.
Du kan härmed identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som sen ska uppnås i årskurs 3 i grundskolan. Du ska också kunna få syn på elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar.
Aktiviteterna i Kartläggningen sker i grupp.
Om du uppmärksammat det som anges klickar du "Ja". Om eleven inte är klar med det som anges markerar du "medverkar". Använd rutan längst ner för kommentarer.

Mönster

Medverkar
___Ja___
Visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
prövar och använder olika idéer genom att följa, fortsätta och översätta mönster.
kommunicerar och resonerar om mönster

Tärningsspel

Medverkar
___Ja___
Visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Prövar och använder olika idéer
genom att använda en metod för att addera antal
Prövar och använder olika idéer
genom att använda en metod för att uppskatta antal
Kommunicerar och resonerar om tal och dess värden
uppskattar antal utan att behöva räkna
Kommunicerar och resonerar om tal och dess värden
känner igen siffror och benämner dem
Kommunicerar och resonerar om tal och dess värden
storleksordnar tal
Kommunicerar och resonerar om tal och dess värden
visar förståelse för räkneprinciperna

Sanden/riset

Medverkar
___Ja___
Visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet
Prövar och använder olika idéer för att lösa problem inom mätning
Kommunicerar och resonerar om mätandets princip.

Lekparken

Medverkar
___Ja___
Visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet
Prövar och använder olika idéer för att lösa problem inom rumsuppfattning
Kommunicerar och resonerar om rum, perspektiv och tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: