Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA 2: Muntlig presentation av utredande karaktär

Skapad 2019-07-08 10:22 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Presentation av utredande karaktär
Gymnasieskola 1 – 9 Svenska som andraspråk

Rubrik 1

F
E
C
A
Innehåll
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Eleven kan hålla muntliga utredande presentationer inför en grupp. Innehållet är delvis anpassat till situation och mottagare.
Eleven kan hålla muntliga utredande presentationer inför en grupp. Innehållet är anpassat till situation och mottagare.
Eleven kan hålla muntliga utredande presentationer inför en grupp. Innehållet är anpassat till situation och mottagare. Frågor och avbrott hanteras säkert och spontant.
Disposition
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Framförandet är väldisponerat och budskapet framgår tydligt. Framförandet är anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. 5 minuter.
Framförandet är väldisponerat och budskapet framgår tydligt. Framförandet är anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. 5 minuter.
Framförandet är väldisponerat och budskapet framgår tydligt. Framförandet är anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. 5 minuter.
Språk och stil
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Eleven kan till viss del anpassa språk efter ämne, syfte och mottagare. Ordförråd, uttal och grammatiska behärskning får endast i undantagsfall begränsa den muntliga kommunikationen.
Eleven kan till viss del anpassa språk efter ämne, syfte och mottagare. Ordförråd, uttal och grammatiska behärskning får endast i undantagsfall begränsa den muntliga kommunikationen.
Eleven kan till stor del anpassa språk efter ämne, syfte och mottagare. Ordförråd, uttal och grammatiska behärskning får endast i undantagsfall begränsa den muntliga kommunikationen. Eleven kan använda betoning och intonation för att framhäva betydelsenyanser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: