Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO 1-3 Glasbergsskolan

Skapad 2019-08-12 19:51 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
I denna matris kan du tydligt se vilka arbetsområden du har arbetat med och lärt dig mer om inom SO-ämnena.
Grundskola 1 – 3
SO
Jag kan ange några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Jag kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Jag har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemma.
Jag kan beskriva några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Jag kan söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår
Jag kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Jag kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnads­villkor under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Jag kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Jag kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Jag kan beskriva några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Jag kan beskriva hur möten brukar organiseras och genom­föras.
Jag kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristen­domen, islam och judendomen.
Jag kan beskriva hur olika handlingar i varda­gen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Jag kan återge delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln.
Jag kan identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Jag kan ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Jag kan beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Jag kan återge delar av innehållet i några berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Jag kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Jag kan göra enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelse­ fulla platser och länder.
Jag kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: