Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fåglar (Sund)

Skapad 2019-08-13 10:04 i Andersbergsskolan Halmstad
Veta vad som kännetecknar fåglar och kunna namnge och känna igen några vanliga svenska stann- och flyttfåglar. Dessutom veta hur årstider påverkar fåglars liv och hur fåglar lever.
Grundskola 1 – 3 Bild Svenska NO (år 1-3) Matematik Naturorienterande ämnen

Fakta om fåglar.

Samlad kunskap om fåglar.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva
Du visar och berättar om en fågels kroppsdelar(kännetecken)
  • NO  1-3
  • Sv  1-3
Du kan med stöd av en vuxen, på en fågelbildbild, använda ord, begrepp och symboler för att berätta hur en fågel ser ut och benämna de mest typiska kroppsdelarna.
Du kan på en fågelbildbild, använda ord, begrepp och symboler för att berätta hur en fågel ser ut och benämna de mest typiska kroppsdelarna.
Du kan utan bild berätta om hur en fågel ser ut och benämna de mest typiska kroppsdelarna och med rätt begrepp för fågelkroppen
Namnge
Du namnger och beskriver några vanliga svenska stann- och flyttfåglar
  • NO  1-3
Du kan med stöd namnge en eller ett par stannfåglar och en eller ett par flyttfåglar och visar med fotografiska bilder att du vet hur de ser ut
Du namnger minst 2-3 stannfåglar och 2-3 flyttfåglar och beskriver med rätt begrepp hur de ser ut och med hjälp av fotografiska bilder.
Du namnger minst tio fåglar både stannfåglar och flyttfåglar och beskriver med rätt begrepp hur de ser ut och med hjälp av fotografiska bilder
Sortera och beskriva
Du undersöker, jämför och dokumenterar resultat i ett enkelt stapeldiagram
  • Ma  1-3
  • Ma  1-3
Du kan med hjälp av en vuxen föra in data i ett enkelt stapeldiagram och avläsa informationen om vad du ser.
Du visar genom samarbete att du kan föra in data i ett enkelt stapeldiagram och avläsa informationen.
Du visar genom samarbete med en kompis att du kan föra in data i ett enkelt stapeldiagram och avläsa informationen.
Skriva
Du skriver en enkel faktatext om en fågel.
  • Sv  1-3
  • Sv  1-3
  • Sv  1-3
Med stöd medverkar du i att skriva meningar och att använda mellanrum mellan orden i en enkel faktatext om en fågel ihop med en kompis.
Du medverkar i att skriva meningar och att använda mellanrum mellan orden i en enkel faktatext om en fågel ihop med en kompis.
Du skriver en enkel faktatext om en fågel på egen hand.
Bildframställning
Du gör en målning av en fågel.
  • Bl  1-3
Du kan med stöd medverka i att framställa en målning av en vald fågel i ett valt eller givet material.
Du kan medverka i att framställa en målning av en vald fågel i ett valt eller givet material.
Du kan på ett delvis fungerande sätt framställa en målning av en vald fågel i ett valt eller givet material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: