👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (muntligt) HT åk 1

Skapad 2019-08-13 11:53 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 1 Matematik

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden: Ramsräkna
Alla nivåer
Räknar till 25
Räknar till 50
Räknar till 115
Talraden: Räkna uppåt
Alla nivåer
Räknar från 3 till 12
Räknar från 9 till 20
Räkna från 26 till 80
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer
Räknar nedåt från 5 till 0
Räknar nedåt från 10 till 0
räknar nedåt från 20 till 0
Talraden: vilket tal kommer efter
Alla nivåer
A) 1 B) 4
A) 7 B) 10
A)79 B) 99
Talraden: vilket tal kommer före?
Alla nivåer
A) 2 B) 4
A)5 B)9
A) 50 B) 72
Antalskonstans
Lägre nivå, mellannivå
-----
Subitisera/uppskatta
Alla nivåer
Läser av en träning 3 och 4 prickar
Läser av en träning 5 och 6 prickar
Uppskattar antal föremål i en hög
Namnge tal
Alla nivåer
Siffrorna 1-6
Talen 0-10
Tiotalen mellan 0 och 100 samt talen mellan 11-20
Fler
Alla nivåer
Känner till begreppet flera och kan addera inom talområdet 0-5
Känner till begreppet flera och kan addera inom talområdet 0-10
Känner till begreppet flera och kan addera inom talområdet 0-20
Färre
Alla nivåer
Känner till begreppet färre och kan subtrahera inom talområdet 0-5
Känner till begreppet färre och kan subtrahera inom talområdet 0-10
Känner till begreppet färre och kan subtrahera inom talområdet 0-20
Uppdelning av tal
Alla nivåer
Delar upp 5 föremål i två högar
Delar upp 5 föremål i två högar på flera sätt
Delar upp talen mellan 7-10 på flera sätt
Hälften
Alla nivåer
Delar talet 4 i hälften
Delar talet 8 i hälften
Delar talet 12 i hälften
Dubbelt
Alla nivåer
Dubblar talet 1
Dubblar talet 5
Dubblar talen 6 och 7