Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Åk 9 Borlänge

Skapad 2019-08-13 11:53 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Modersmål
E
C
A
Läsa
Du kan med flyt läsa olika texter. Du väljer och använder metoder som fungerar ganska bra beroende på vilken typ av text du ska läsa.
Du kan med bra flyt läsa olika texter. Du väljer och använder metoder som fungerar bra beroende på vilken typ av text du ska läsa
Du kan med mycket bra flyt läsa olika texter. Du väljer och använder metoder som fungerar mycket bra beroende på vilken typ av text du ska läsa
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet och kommenterar det. Du beskriver på ett ganska bra sätt när och varför saker händer
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och kommenterar det. Du beskriver på ett bra sätt när och varför saker händer
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet och kommenterar det. Du beskriver på ett mycket bra sätt när och varför saker händer
Tala, Samtala
Du kan förstå och diskutera tydliga budskap i olika verk på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Du kan förstå och diskutera budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Du kan förstå och diskutera dolda budskap i olika verk på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Skriva
Du kan skriva olika texter med ganska tydligt innehåll och ganska varierat språk. Du använder vardagsord och ord som hör ihop med det du skriver om.
Du kan skriva olika texter med tydligt innehåll och varierat språk. Du använder vardagsord och ord som hör ihop med det du skriver om.
Du kan skriva olika texter med mycket tydligt innehåll och mycket varierat språk. Du använder vardagsord och ord som hör ihop med det du skriver om.
Du kan anpassa innehållet och språket i dina texter på et enkelt sätt så att det fungerar ganska bra för de som ska läsa
Du kan anpassa innehållet och språket i dina texter på ett utvecklat sätt så att det fungerar bra för de som ska läsa.
Du kan anpassa innehållet och språket i dina texter på ett välutvecklat sätt så att det fungerar mycket bra för de som ska läsa.
Skriva och Berättande text
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar som är uppbyggda på ett enkel sätt.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar som är uppbyggda på ett utvecklat sätt.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar som är uppbyggda på ett välutvecklat sätt.
Språkbruk
Du kan jämföra och översätta på ett ganska bra sätt mellan ditt modersmål och svenska. Du diskuterar likheter och skillnader på ett enkelt sätt.
Du kan jämföra och översätta på ett bra sätt mellan ditt modersmål och svenska. Du diskuterar likheter och skillnader på ett utvecklat sätt.
Du kan jämföra och översätta på ett mycket bra sätt mellan ditt modersmål och svenska. Du diskuterar likheter och skillnader på ett välutvecklat sätt.
Tala och Samtala
Du kan diskutera olika saker på ett enkelt sätt. Du använder på ett ganska bra sätt både vardagsspråk och språk som hör ihop med det du diskuterar.
Du kan diskutera olika saker på ett utvecklat sätt. Du använder på ett bra sätt både vardagsspråk och språk som hör ihop med det du diskuterar.
Du kan diskutera olika saker på ett välutvecklat sätt. Du använder på ett mycket bra sätt både vardagsspråk och språk som hör ihop med det du diskuterar.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett ganska bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett mycket bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett mycket bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en muntlig redovisning som har början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en muntlig redovisning som har början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en muntlig redovisning som har början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett mycket bra sätt.
Samtala, Kultur och Samhälle
Du kan diskutera på ett enkelt sätt olika frågor om samhället och andra saker som hör ihop med ditt modersmål och områden där det talas.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt olika frågor om samhället och andra saker som hör ihop med ditt modersmål och områden där det talas.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt olika frågor om samhället och andra saker som hör ihop med ditt modersmål och områden där det talas.
Kultur och Samhälle
Du kan göra enkla jämförelser mellan saker som du varit med om och hur det är i Sverige . Du drar enkla slutsatser om varför det finns likheter och skillnader och vad de kan leda till.
Du kan göra utvecklade jämförelser mellan saker som du varit med om och hur det är i Sverige . Du drar utvecklade slutsatser om varför det finns likheter och skillnader och vad de kan leda till.
Du kan göra välutvecklade jämförelser mellan saker som du varit med om och hur det är i Sverige . Du drar välutvecklade slutsatser om varför det finns likheter och skillnader och vad de kan leda till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: