Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd matematik ht-19 åk1

Skapad 2019-08-14 13:37 i Lackarebäcksskolan Mölndals Stad
Bedömningsstöd från Skolverket
Grundskola 1 Matematik

Skolverkets bedömingsstöd i matematik vt åk 1

Låg
Medel
Hög
Talrad
Räkna till jag säger stopp' 25 godtagbart
Räkna till jag säger stopp 50 godtagbart
Räkna till jag säger stopp 115 godtagbar
Talrad
Räkna från 3 fortsätt tills jag säger stopp stoppa vid 12
Räkna från 9 stoppa 20
Räkna från 26 stoppa 80
Talrad
Räkna ned från 5
Räkna ned från 10
Räkna ned från 20 stoppa vid 0
Talrad efter
Vilket tal kommer efter A. 1 B. 4
Vilket tal kommer efter A. 7 B.10
Vilket tal kommer efter A. 79 B. 99
Talraden före
Vilket tal kommer före A. 2 B. 4
Vilket tal kommer före A. 5 B. 9
Vilket tal kommer före A. 50 B. 72
Talraden
Räkna 10 steg, börja på 10 50 Godtagbart
Räkna 10 steg, börja på 10 100 Godtagbart
Räkna 10 steg, börja på 12 Godtagbart 62
Antalskonstans
Jämför två mängder, Lägg 4 föremål i en hög och 6 små i en hög. Är det lika många föremål i högarna? Hur tänkte du? Notera om eleven räknar antalet /jämför storlek.
6 föremål Hur många är det? Sprid ut, hur många är det nu?
Subitisering, uppskatta
.
Visa talet 3 på tärningen, hur många är det? Visa talet 4 på tärningen, hur många är det?
Visa talet 5 på tärningen, hur många är det? Visa talet 6 på tärningen, hur många är det?
Använd 11 dolda föremål. Låt titta i 2 sek. Täck över. Hur många var det? Visa och låt räkna
Namnge tal
Ta fram en tärning + underlag sifferkort 1-6 Visa en sida av tärningen, vilken siffra passar till tärningsbilden? Säg talet
Ta fram underlag 0-10 peka på talen, eleven namnger dem.
Ta fram underlag 0-10 och underlag 11-20. Namnge de tal jag pekar på.
Fler/färre
Ta fram 3 föremål Hur många är det om det är 2 fler? Hur tänkte du? Här är 3 föremål, hur många är det om det är 1 färre? Hur tänkte du?
Ta fram 6 föremål Hur många är det om det är 2 fler? Hur tänkte du? Här är 6 föremål, hur många är det om det är 1 färre? Hur tänkte du?
Ta fram 13 föremål Hur många är det om det är 3 fler? Hur tänkte du? Här är 13 föremål, hur många är det om det är 3 färre? Hur tänkte du?
Uppdelning av tal
Ta fram 5 föremål, Dela upp föremålen i två högar. Hur många blev det i varje hög? Ett sätt godtagbart
Ta fram 5 föremål, Dela upp föremålen i två högar. Hur många blev det i varje hög? Kan man göra på fler sätt?
Göm mellan 7-10 föremål, ex 7. Göm 4 av 7 föremål. Hur många har jag gömt? Hur tänkte du? Fortsätt med lämpliga tal
Dubbelt/ Hälften
Ta fram 4 föremål. Dela upp föremålen så att vi får lika många. Hur många fick vi var?
Ta fram 8 föremål. Dela upp föremålen så att vi får lika många. Hur många fick vi var? Vad är hälften av 10? Hur tänkte du då?
Vad är hälften av 12? Hur tänkte du? Lisa är 6år. emir ät dubbelt så många år som Lisa. Hur många år är Emir? Hur tänkte du? Vad är dubbelt så mycket som 7? Hur tänkte du?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: