👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formativ matris för SFI kurs D (Vuxnas lärande, Karlskoga)

Skapad 2019-08-14 17:43 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Formativ matris för kurs D på Vuxnas lärande i Karlskoga, 2019-04-08
Vuxenutbildning Svenska som andraspråk Svenska för invandrare

Formativ matris för kurs D på Vuxnas lärande i Karlskoga, 2019-04-08

Läsförståelse

Du ska kunna läsa, förstå och använda enkla och avancerade texter om vardagen, samhället och arbetslivet.
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Skolverkets kunskapskrav för betyg E
Generell textförståelse
Du kan läsa och förstå delar i berättande, beskrivande och argumenterande texter. Du visar det genom att t.ex. svara på konkreta frågor skriftligt eller muntligt.
Du kan läsa och förstå det mesta i berättande, beskrivande och argumenterande texter. Du visar det på olika sätt t.ex. genom att svara på frågor eller sammanfatta både skriftligt eller muntligt.
Du kan läsa och förstå det viktigaste i berättande, beskrivande och argumenterade texter. Du visar det på flera olika sätt t.ex. genom att svara på frågor, sammanfatta eller diskutera innehållet skriftligt eller muntligt.
Eleven läser berättande, beskrivande och argumenterande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra sammanfattningar av huvudinnehållet.
Faktatexter
Du kan söka och hitta information i enkla faktatexter.
Du kan söka och hitta information i enkla och mer avancerade faktatexter.
Du kan söka och hitta information i enkla och avancerade faktatexter och resonera om informationen.
Eleven hämtar specifik information i faktaorienterade texter och för enkla resonemang om informationen.
Instruktioner
Du kan läsa, förstå och följa enkla instruktioner och föreskrifter med hjälp av stöd.
Du kan läsa, förstå och följa enkla och mer avancerade instruktioner och föreskrifter med hjälp stöd.
Du kan läsa, förstå och följa enkla och mer avancerade instruktioner och föreskrifter.
Eleven visar sin förståelse för tydliga instruktioner och föreskrifter genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem.
Lässtrategi
Du upptäcker att du måste läsa texter på olika sätt.
Du provar olika strategier när du läser.
Du väljer för det mesta passande strategier för din läsning.
Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.

Muntlig interaktion

Du ska kunna kommunicera i både formella och informella situationer i vardagen, samhället och arbetslivet.
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Skolverkets kunskapskrav för betyg E
Deltagande och argumentation
Du deltar i diskussioner och samtal om ämnen som du känner till.
Du deltar i diskussioner och samtal om ämnen du känner till genom att säga vad du tycker samt lyssna på de andra.
Du deltar i diskussioner och samtal om ämnen du känner till genom att argumentera och ställa passande frågor som för samtalen framåt.
Eleven deltar i samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att uttrycka och bemöta åsikter med enkla argument samt framföra och efterfråga tankar och information på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Strategi
Du testar olika strategier i samtal och diskussioner.
Du väljer ibland passande strategier i samtal och diskussioner som för samtalet framåt.
Du väljer för det mesta passande strategier i samtal och diskussioner som för samtalet framåt.
Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt strategier som löser problem i interaktionen.

Muntlig produktion

Du ska kunna kommunicera i både formella och informella situationer i vardagen, samhället och arbetslivet.
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Skolverkets kunskapskrav för betyg E
Berätta och beskriva
Du ska kunna berätta och beskriva alla tre steg innan kravet för E är uppnått.
Du berättar om och beskriver erfarenheter, händelser och intryck på ett enkelt sätt.
Du framför dina åsikter.
Du ger råd och instruktioner.
Eleven berättar om och beskriver i enkel form aktuella händelser, erfarenheter, intryck och åsikter samt ger råd och instruktioner.
Meningsbyggnad
Du talar korta meningar som till viss del är sammanhängande.
Du talar korta och längre meningar som till viss del är sammanhängande med visst flyt.
Du talar till viss del sammanhängande med visst flyt. Du varierar till viss del språket, både ordval och meningsbyggnad.
Eleven uttrycker sig med visst flyt och till viss del sammanhängande samt visar viss språklig variation.
Strategi
Du testar olika strategier som förbättrar kommunikationen.
Du väljer ibland passande strategier som förbättrar kommunikationen.
Du väljer för det mesta passande strategier som förbättrar kommunikationen.
Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.

Skriva

Du kan skriva enkla texter för att kommunicera både i informella och mer formella situationer i vardagen, samhället och arbetslivet.
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Skolverkets kunskapskrav för betyg E
Texttyper (genre)
Du ska kunna skriva alla tre texttyper med visst flyt innan kravet för E är uppnått.
Du skriver med visst flyt beskrivande texter om bekanta ämnen.
Du skriver med visst flyt redogörande texter om bekanta ämnen.
Du skriver med visst flyt argumenterande texter om bekanta ämnen.
Eleven skriver med visst flyt beskrivande, redogörande och argumenterande texter om bekanta ämnen.
Textstruktur, ordval och meningsbyggnad
Till viss del finns en struktur i dina texter. Du varierar till viss del ord-och meningsbyggnad.
Ofta finns en fungerande struktur i dina texter. Du varierar ord-och meningsbyggnad.
Till stor del finns det en fungerande struktur i dina texter. Du varierar ord-och meningsbyggnad.
Eleven skapar i huvudsak fungerande struktur i sina texter och visar viss variation i ordförråd och meningsbyggnad.
Grammatik
Du använder enkla grammatiska strukturer.
Du använder enkla grammatiska strukturer med viss säkerhet och ibland mer avancerade grammatiska strukturer.
Du använder enkla och mer avancerade grammatiska strukturer med viss säkerhet.
Eleven använder med viss säkerhet enkla och mer avancerade grammatiska strukturer i sina texter.
Egna anteckningar
Du har börjat anteckna.
Du antecknar och förstår hur du kan använda anteckningarna för ditt eget skrivande.
Eleven för och sammanställer på ett i huvudsak fungerande sätt anteckningar för eget skrivande.
Strategier
Du testar olika strategier för ditt skrivande.
Du väljer ibland passande strategier för ditt skrivande.
Du väljer för det mesta passande strategier för ditt skrivande skrivandet.
Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för skrivande.

Höra

Du kan förstå tydligt tal i informella och formella situationer i vardagen, samhället och arbetslivet.
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Skolverkets kunskapskrav för betyg E
Generell hörförståelse
Du kan lyssna och förstå delar av talad kommunikation. Du visar det på olika sätt genom att t.ex. svara på frågor skriftligt eller muntligt.
Du kan lyssna och förstå det viktigaste av talad kommunikation. Du visar det på olika sätt genom att t.ex svara på frågor eller sammanfatta skriftligt eller muntligt.
Du kan lyssna och förstå helheten av talad kommunikation. Du visar det på olika sätt genom att t.ex svara på frågor, sammanfatta eller diskutera skriftligt eller muntligt.
Eleven visar sin förståelse för berättelser, beskrivningar, samtal, diskussioner, information och nyhetssändningar som rör bekanta ämnen genom att göra sammanfattningar av huvudinnehållet.
Instruktioner
Du kan lyssna, förstå och följa enkla instruktioner med hjälp av stöd.
Du kan lyssna, förstå och följa enkla och mer avancerade instruktioner med hjälp av stöd.
Du kan lyssna, förstå och följa enkla och mer avancerade instruktioner.
Eleven visar sin förståelse för detaljerade och tydliga muntliga instruktioner genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem.