Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 3

Skapad 2019-08-14 17:48 i Parkskolan Ludvika
Mål att uppnå i matematik för år 3
Grundskola 3 Matematik

Mål att uppnå i matematik för år 3

På väg
Har uppnått målen
Du kan lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder någon metod som passar ganska bra för att lösa problemen
Du kan beskriva hur man kan lösa matteproblem. Du bedömer på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga
Du kan använda matteord på ett ganska bra sätt i vardagen
Du kan beskriva matteord med hjälp av symboler, saker eller bilder
Du kan ge exempel på hur några matteord hör ihop med andra
Du kan beskriva hur olika tal är uppbyggda och hur de kan delas upp i mindre delar
Du kan dela upp heltal i enkla bråktal och jämföra dem. Du vet vad bråktalen heter
Du kan använda viktiga geometriska ord för att beskriva vad som är typiskt för olika geometriska figurer. Du jämför figurerna och beskriver deras läge
Du kan ge exempel på hur saker hänger ihop med varandra i matematiken, som t.ex. dubbelt och hälften. Du använder dem i situationer som du känner igen
Du kan göra enkla uträkningar på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningen
Du kan använda huvudräkning för att göra enkla uträkningar med de fyra räknesätten
Du kan välja och använda metoder för att skriva enkla uträkningar med plus och minus
Du kan använda likhetsteckenet så att det blir lika mycket på varje sida
Du kan rita av och med hjälp av instruktioner skapa enkla geometriska figurer
Du kan på ett enkelt sätt mäta, jämföra och gissa längder, massor, volymer och tid. Du använder vanliga enheter när du visar ditt resultat
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder saker, bilder, symboler och matteord som hör ganska bra ihop med det du beskriver
Du kan läsa av och göra enkla tabeller och diagram när du undersöker saker som du känner till
Du kan diskutera hur man väljer metoder, räknesätt, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och talföljder. Du bedömer om resultaten är rimliga.
Du förklarar hur du har tänkt och förstår hur andra har tänkt. Du ställer frågor och svara på frågor som hör ihop med det du diskuterar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: