Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO 1-3, Glasbergsskolan

Skapad 2019-08-14 21:49 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Här kan du följa vad vi har arbetat med i NO-ämnena och vad du har lärt dig mer om.
Grundskola 1 – 3

NO

Du kan göra enkla observationer av årstider.
Du kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Utifrån tydliga instruktioner kan du utföra enkla undersökningar som handlar om naturen och människan samt vatten och luft.
Du kan ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
Du kan beskriva och ge exempel på kopplingar mellan djur och växter i enkla näringskedjor.
Du kan ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Du kan namnge några djur och växter.
Du kan sorterar några djur och växter efter olika egenskaper.
Du kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper.
I samtal om årstider kan du berätta om förändringar i naturen.
Utifrån tydliga instruktioner kan du utföra fältstudier och andra typer av undersökningar som handlar om kraft och rörelse.
Du kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Du kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen.
Du kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Du kan i det undersökande arbetet gör någon jämförelse mellan ditt eget och andras resultat.
Du kan diskutera några faktorer som påverkar människors hälsa.
Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du kan dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer.
Du kan berätta om ljus och ljud.
Du kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Du kan beskriva vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Du kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: