Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ROCKENS RÖTTER - Lärandematris

Skapad 2019-08-15 09:27 i Läroverket Hudiksvall
Det här är en lärandematris som förhoppningsvis ska ge dig tydliga och konkreta målbilder för hur du kan utveckla dina musikaliska förmågor.
Grundskola 9 Musik

Det här är en lärandematris som förhoppningsvis ska ge dig tydliga och konkreta målbilder för hur du kan utveckla dina musikaliska förmågor.

SPELA OCH SJUNGA

E
C
A
SÅNG
(Jag deltar i gemensam sång och följer rytm och tonhöjd...)
Jag hörs, hittar rätt sångläge och hänger på andras sång. (...med viss säkerhet.)
Jag hörs, är rätt säker på att hitta tonerna och rytmen i melodin. (...med relativt god säkerhet.)
Jag hörs, är säker på att hitta tonerna i melodin och rytmen i melodin och är ett stöd åt andra. (....med god säkerhet.)
MELODIINSTRUMENT
(Jag spelar enkla melodier...)
Jag spelar en bluesmelodi eller en bluesskala med rätt toner och rytm. (...med viss tajming.)
Jag spelar en bluesmelodi eller en bluesskala med rätt toner och rytm i puls med andra. (...med relativt god tajming. )
Jag spelar ett bluessolo utifrån bluesskalan och växlar mellan olika toner och olika rytmer i puls med andra och kommer in på rätt ställe i låten. (...med god tajming.)
BAS
(Jag spelar enkla basstämmor...)
Jag byter mellan de tre bastonerna i bluestolvans ackordföljd. (...med viss tajming.)
Jag byter mellan de tre bastonerna i bluestolvans ackordföljd och följer trummisens puls med foten. (...med relativt god tajming. )
Jag rytmiserar de tre bastonerna i bluestolvans ackordföljd eller spelar en basgång - och följer då trummisens puls med foten (...med god tajming.)
ACKORDINSTRUMENT
(Jag ackompanjerar på ett ackordinstrument och byter då ackord...)
Jag byter mellan de tre ackorden i bluestolvans ackordföljd. (...med visst flyt.)
Jag byter mellan de tre ackorden i bluestolvans ackordföljd, medan jag följer trummisens puls. (...med relativt gott flyt.)
Jag byter mellan de tre ackorden i bluestolvans ackordföljd och spelar med två händer genom att lägga till bastoner eller en melodi medan jag följer trummisens puls. Mitt ackompanjemang har blueskaraktär. (...med gott flyt, och ackompanjerar med passande karaktär.)
SLAGVERK
(Jag kan spela enkla slagverksstämmor...)
Jag kan spela ett trumkomp på bastrumma och virvel eller hi-hat. Jag spelar på 1:an och 3:an i takten. (...med viss tajming.)
Jag kan spela ett trumkomp på bastrumma, virvel OCH hi-hat samtidigt. Jag spelar åttondelar på hi-haten. Jag håller jämn puls i två "tolvor" utan att stanna. (...med relativt god tajming.)
Jag spelar ett trumkomp på bastrumma, virvel och hi-hat.Jag markerar vissa slag och använder ibland någon av pukorna för att variera mitt spel. Jag håller jämn puls i tre minuter utan att stanna. (...med god tajming.)
MUSICERANDE
(Jag lyssnar och uppmärksammar vad som sker i musicerandet)
Jag kommer oftast in riktigt på olika delar av låten. Jag har ibland ögonkontakt vid viktiga ställen i musiken. (....till viss del)
Jag kommer alltid in riktigt på olika delar av låten. Jag har ibland ögonkontakt vid viktiga ställen i musiken. (...i relativt hög grad)
Jag kommer alltid in riktigt på olika delar av låten. Jag har ofta ögonkontakt vid viktiga ställen i musiken. (...i hög grad )
(Jag anpassar min stämma till helheten..)
Jag är koncentrerad på mitt eget spel eller sång när jag spelar eller sjunger med andra - eller jag hör att något låter fel men behöver hjälp att veta vad jag ska göra. (...i viss mån)
Jag ändrar mitt spel eller min sång i tonhöjd, rytm eller uttryck, för att det ska stämma med övrigt/övrigas spel i gruppen. (...relativt väl)
Jag ändrar mitt spel eller min sång i tonhöjd, rytm och uttryck, för att det musikaliska intrycket för den som lyssnar ska bli en helhet, med gemensamt uttryck. Jag är ett stöd åt andra genom mitt spel eller min sång. (...väl)
(Jag sjunger eller spelar på något instrument i någon genre...)
Jag spelar eller sjunger blues utifrån bluestolvans form. (...med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.)
Jag spelar eller sjunger och använder vid något eller några tillfällen bluesens "blå toner" för att ge karaktär åt låten, alternativt kompar på slagverk med blueskaraktär. (...med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.)
Jag spelar eller sjunger och använder i stor utsträckning bluesens "blå toner". Jag spelar någon gång i låten ett solo på mitt instrument. Solot har blueskaraktär. (...med väl fungerande teknik och passande karaktär.)
MUSIKALISKT UTTRYCK
(När jag sjunger eller spelar kan jag...)
Jag spelar eller sjunger blues utifrån bluestolvans form. (...bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.)
Jag spelar eller sjunger och härmar uttryck och känsla från en blues jag lyssnat på. (...bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt uttryck.)
Jag spelar eller sjunger och har en egen idé - som jag kan presentera - om vilket personligt musikaliskt uttryck jag vill förmedla. (...bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: