Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 1-3

Skapad 2011-09-20 13:56 i Furulunds skola Partille
Bedömningsmatris i musik för år 1-3
Grundskola 1 – 3 Musik
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Att sjunga.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  E 6
Du deltar i gemensam sång.
Du härmar melodislingor som läraren förevisar.
Att spela instrument.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  E 6
Du spelar rytmer, baserade på enkel/halv/dubbel puls, på rytminstrument.
Du sjunger samtidigt som du spelar rytmer på ett rytminstrument.
Du kan akompanjera när någon annan sjunger.
Samspel och interaktion med andra i musicerandet.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  E 6
Du deltar i gemensamt musicerande med sång, spel och andra gestaltningsformer.
Du anpassar dig när du musicerar tillsammans med andra så att gruppens gemensamma prestation höjs.
Själv skapa musik för att kommunicera tankar och idéer.
 • Mu  1-3
 • Mu  E 6
Du hittar på ett sätt att spela på rytminstrument till exempelvis en berättelse, en sång eller inspelad musik.
Du hittar på en egen melodi.
Ett medvetet lyssnande och förtrogenhet med musik i olika miljöer.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du känner igen olika instrument när du ser dem.
Du känner igen olika instrument när du hör dem.
 • Mu  E 6
 • Mu  E 6
Du hör skillnad på några grundläggande musikstilar.
Du beskriver karaktärsdrag hos några olika musikstilar
Att tillämpa centrala begrepp.
 • Mu  1-3
 • Mu  E 6
Du håller en puls till musik genom att spela, klappa eller gå.
Du växlar mellan den enkla, halva eller dubbla pulsen genom att spela, klappa eller gå till musik.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du spelar, sjunger och hör skillnad på ’starkt – svagt’, ’långsamt – snabbt’ och ’högt – lågt’.
I ditt musicerande gestaltar du och använder begreppen ’starkt – svagt’, ’långsamt – snabbt’ och ’högt – lågt’.
Kombinera musik med andra gestaltningsformer.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du härmar rörelser och danssteg som din lärare förevisar.
Tillsammans med andra i en grupp, gestaltar du en sång med rörelser eller danssteg som ni har hittat på.
Vårt kulturarv
 • Mu
 • Mu  1-3
 • Mu  E 6
 • Mu  E 6
 • Mu  E 6
Du ska kunna sånger som hör ihop med årets högtider. Till exempel Lucia, jul och skolavsluting.
Du ska kunna sånger från några andra kulturer än den svenska.

>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: