Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fordonsteknik

Skapad 2019-08-16 08:49 i Ljungbergsgymnasiet Borlänge
Ämnet fordonsteknik behandlar fordons konstruktion, funktion och användningsområden. I ämnet ingår materialkunskap, tekniker och metoder samt utrustning som används inom området. Centralt i ämnet är service och underhåll av fordon. I ämnet ingår också körning av fordon och maskiner samt trafikkunskap.
Gymnasiesärskola Fordonsteknik

Undervisningen i ämnet fordonsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fordon och fordonsteknik samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom service och underhåll av fordon.

Undervisningen i ämnet fordonsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Kunskaper om fordons huvudkomponenter, konstruktion och funktion samt användningsområden.
Förståelse av vad service och underhåll innebär för trafiksäkerhet och fordons livslängd.
Förmåga att välja, använda och underhålla material, verktyg och utrustning inom fordonsteknik.
Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom underhåll och service av fordon på ett ergonomiskt och säkert sätt.
Förmåga att köra och manövrera basmaskin på ett säkert och miljöanpassat sätt.
Kunskaper om gällande trafikregler i samband med körning av basmaskin.

Rubrik 1

E
Eleven medverkar i att beskriva fordons huvudkomponenter, konstruktion och funktion samt användningsområden. Eleven medverkar i att förklara vad service och underhåll innebär för trafiksäkerhet och fordons livslängd. Eleven medverkar i att välja, använda och underhålla material, verktyg och utrustning inom fordonsteknik. Eleven medverkar i att utföra arbetsmoment inom underhåll och service av fordon på ett ergonomiskt och säkert sätt.
C
Eleven beskriver på ett enkelt sätt fordons huvudkomponenter, konstruktion och funktion samt användningsområden. Eleven förklarar på ett enkelt sätt vad service och underhåll innebär för trafiksäkerhet och fordons livslängd. Eleven väljer, använder och underhåller med viss säkerhet material, verktyg och utrustning inom fordonsteknik. Eleven utför med tillfredsställande resultat arbetsmoment inom underhåll och service av fordon på ett ergonomiskt och säkert sätt.
A
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt fordons huvudkomponenter, konstruktion och funktion samt användningsområden. Eleven förklarar på ett utvecklat sätt vad service och underhåll innebär för trafiksäkerhet och fordons livslängd. Eleven väljer, använder och underhåller med säkerhet material, verktyg och utrustning inom fordonsteknik. Eleven utför med gott resultat arbetsmoment inom underhåll och service av fordon på ett ergonomiskt och säkert sätt.
Fordons huvudkomponenter, till exempel motor, chassikomponenter och bromsar.
Fordons konstruktion, funktion och användningsområden.
Service och underhåll av fordon.
Demonterings- och monteringsarbete, till exempel byte av batteri, hjul och lampor.
Byte och påfyllning av vätskor, till exempel olja och spolarvätska.
Informationssystem och manualer för arbete inom fordonsteknik
Material och verkstadsutrustning som används inom fordonsteknik.
Underhåll av verktyg, utrustning och verkstadsmiljöer.
Lyft och uppallning av motorfordon.
Miljöhänsyn inom fordonsteknik.
Säkerhet på arbetsplatsen och förebyggande säkerhetsåtgärder. Säkerhets- och skyddsutrustning.
Lagar och andra bestämmelser, till exempel bestämmelser angående besiktning och trafikregler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: